Små kommuner som håller på att inleda sitt klimatarbete erbjuds expertstöd.

– Vår avsikt är att hjälpa kommunernas representanter att förstå vilka klimatåtgärder som är mest verkningsfulla och ekonomiskt lönsamma just i deras kommun och hjälpa dem att ansöka om finansiering för dessa åtgärder.

Det säger Miia Berger, specialsakkunnig vid Miljöministeriet, med anledning av att ministeriets program Kommunernas klimatlösningar utlyser understöd för landskapens klimatprojekt som stöder klimatarbetet i kommunerna.

Målet är alltså att erbjuda regionalt expertstöd till små kommuner som håller på att inleda sitt klimatarbete. Sammanlagt omkring 1,5 miljoner euro i understöd kan beviljas.

Nu lönar det sig att göra slag i saken och börja ansöka med friska tag, heter det i ministeriets pressmeddelande.

– Förhoppningsvis får vi in bra ansökningar från varje landskap: i det regionala klimatarbetet är det möjligt att beakta lokala särdrag och på så sätt få med nya kommuner i ett lönsamt klimatarbete, säger Berger.

Miljöministeriet vill ha ansökningarna senast den 1 oktober 2021. Projektet kan inledas tidigast den 1 januari 2022 och bör avslutas senast den 31 maj 2023, men i övrigt kan sökanden bestämma under vilken tid projektet ska genomföras. Projekten ska vara i minst 12 månader.

Ministeriets understöd kan uppgå till högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock högst 84 000 euro per projekt.

Sökanden kan vara ett landskapsförbund, en annan samkommun, en kommun, ett utvecklingsbolag där en kommun eller samkommun är majoritetsägare eller ett konsortium som dessa bildar. Om flera godtagbara ansökningar kommer in från ett landskap, beviljas understödet till den sökande som fått flest poäng vid bedömningen.

Delområden för projekt som understöds

  • Direkt expertstöd till kommunerna när det gäller klimatarbete – minst 30 procent av projektets totala kostnader.
  • Expertstöd till kommunerna när det gäller ansökan om klimatfinansiering – minst 30 procent av projektets totala kostnader.
  • Konkret klimatarbete: 0–40 procent av projektets totala kostnader
  • Mera info om ansökningen här.
  • Programmet Kommunernas klimatlösningar.