Helsingfors och Villmanstrand belönas för sitt klimatarbete. Dessutom får Pirkko Heikinheimo, konsultativ tjänsteman vid Miljöministeriet ett personligt diplom.

Utmärkelserna som ges av Kommunförbundet, delades ut vid klimatkonferensen i Tammerfors på torsdagen.

Helsingfors stad  har arbetat långsiktigt och brett för klimat- och energifrågor.

– Helsingfors var bland de första som anslöt sig till Kommunernas klimatkampanj 1997. Bland de färskaste exemplen på klimatarbetet är stadens klimatvägkarta och klimatgatan Stora Roban, sade Kalevi Luoma, energiingenjör vid Kommunförbundet, när han berättade om motiveringarna till priset.

Helsingfors samarbetar med näringslivet i klimatnätverket Ilmastokumppanit. Nätverket arbetar för att minska klimatutsläppen och stärka företagens konkurrenskraft. Staden har förankrat ett ekologiska tänkande hos stadens personal och  skapat ett nätverk av ekostödpersoner.

Villmanstrand stad har gjort arbetat med klimatfrågor  i flera år. Staden har deltagit i Kommunernas klimatkampanj sedan år 2000 och varit en Hinku-kommun (kolneutral kommun) sedan 2014.  Staden har också anslutit sig till Arbets- och näringsministeriets energieffektivitetsavtal och där nått längre än de uppsatta målen.

Villmanstrand har nått resultat genom att i samarbete med Villmanstrands tekniska universitet utveckla metoder för invånarna och företagen att utnyttja förnybar energi, heter i det i motiveringarna till priset. På campusområdet byggs Finlands största solkraftverk.

– Lappeenrannan Energia Oy sporrar privata konsumenter till energiproduktion i mikroskala. Det effektivaste och synligaste resultatet har nåtts genom samarbetet mellan skogsindustrin och staden, där stadens fjärrvärmeproduktion blev biobränslebaserad, berättade  Kalevi Luoma.

Pirkko Heikinheimo gör klimatarbete med kommunerna

Pirkko Heikinheimo på Miljöministeiret belönas för sitt mångåriga klimatarbete. (Bild: Fotolafka)
Pirkko Heikinheimo belönas för sitt mångåriga arbete som klimatpåverkare. (Bild: Fotolafka)

Pirkko Heikinheimo som är konsultativ tjänsteman vid Miljöministeriet, har lång erfarenhet av rollen som klimatpåverkare vid Miljöministeriet, i internationella klimatförhandlingar och i utarbetandet av nationella klimat- och energistrategier så som statsrådets framtidsredogörelse om klimatförändringen 2009.

Med sin expertis har hon genom åren bidragit i arbetet med Kommunernas klimatkampanj,  Kommunförbundets olika projekt i anknytning till klimatarbetet och utvecklingen av utsläppskalkyler och informationen om klimatförändringen.

–  Pirkko är en uppslagsrik, optimistisk och sporrande person som målmedvetet stött det lokala klimatarbetet,  sade Luoma.

Läs också: Klimatarbete i kommunerna ger resultat

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *