Det gäller att tänka längre än fyra år framåt, säger Greenpeaces Hanna Paulomäki.

Kommunalvalet intresserar Greenpeace, liksom alla politiska val, säger organisationens ledare i Finland, Hanna Paulomäki.

– För finländarna är kommunalvalet det viktigaste valet. Det reflekterar också samhällets tillstånd, och med tanke på klimatfrågorna har kommunerna en central roll.

Hurdana beslut vill ni se att kommunernas fullmäktigen fattar?

– Beslut som är i enlighet med Parisavtalet, eller som uppdaterar redan tagna beslut och gör att Finland når målet om koldioxidneutralitet 2035. Det målet kräver ändamålsenliga, modiga beslut i kommunerna, som också ska ställa egna klimatmål.

Enligt Paulomäki är Hinku-nätverket, där över sjuttio kommuner och fem landskap förbundit sig till utsläppsmål, ett bevis på att kommunerna vågar driva en ambitiös klimatpolitik. Samtidigt måste många kommuner göra mera, och Paulomäki hoppas att de politiska besluten tas i snabbare takt.

Klimatförändringen är accepterad fakta

För att koldioxidneutralitet ska uppnås behövs beslut om uppvärmning, närproducerad energi, trafiklösningar och närmiljön, till exempel naturområden och parker, fortsätter Paulomäki.

Likaså måste kommunerna samarbeta med företag i regionen för att nå helhetslösningar.

– Det gäller att tänka längre än fyra år framåt. Var finns framtidens arbetsplatser och vad är kommunens attraktionskraft? Hur ser ett koldioxidneutralt samhälle ut?

Hur gör ni för att de här frågorna ska bli en del av valkampanjen?

– Vi lyfter frågor om närproducerad energi, om konsekvenserna av förlorade naturresurser, om vikten av klimatvänliga trafiklösningar, genom att ordna evenemang och samarbeta med andra miljörörelser och lokala föreningar.

Klimatförändringen är ett faktum men är det fortfarande svårt att nå politiker med detta budskap?

– Vetenskapen talar ett tydligt språk. Merparten av kandidaterna och politikerna är upplysta och vet att klimatförändringen måste åtgärdas för miljöns och ekonomins skull. Vi måste inte bokstavera det budskapet längre, att det blir mer kostsamt i längden att börja bromsa nu.

Paulomäki säger att Greenpeace, som inte har kandidater i kommunalvalet, haft en inverkan på kommunernas klimatpolitik, bland annat i Helsingfors och Jyväskylä.

Organisationen ställer sig inte bakom något visst parti. Arbetet fortsätter oavsett valresultatet, säger Paulomäki.

Hanna Paulomäkis hälsning till kandidaterna i kommunalvalet

Vi behöver innovativa öppningar om hur servicenivån i kommunerna kan upprätthållas på ett klimatvänligt sätt. Det politiska diskussionsklimatet har blivit väldigt aggressivt. Händelserna i USA visar vad det kan leda till. Alla ska förbinda sig till en saklig diskussion om klimatförändringen.

Det här är en artikel från Kommuntorget 1/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.