Gratulera Finland genom att inrätta ett naturskyddsområde. Kampanjen ”Min naturgåva till hundraåringen” pågår under 2017 med anledning av 100-års jubileet för Finlands självständighet.

I kampanjen som koordineras av Miljöministeriet uppmanas privata markägare att inrätta naturskyddsområden på sina marker. Staten deltar i kampanjen genom att skydda ett område som motsvarar den sammanlagda arealen för de områden som privata markägare låter skydda. Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning. Kampanjen gäller alla privata markägare, även företag och stiftelser.

Målet med kampanjen är att varje landskap ska få minst 100 hektar nya permanenta skyddsområden som fortfarande ägs av markägaren. De områden som skyddas kan till exempel vara synnerligen natursköna, ha sällsynta arter eller en speciell naturformation. Det finns ingen undre gräns för områdets storlek.

Staten uppmanar kommuner, församlingar och andra allmännyttiga aktörer att delta i kampanjen.  De donationer som offentliga samfund gör ökar dock inte statens skyddsinsats i kampanjen.

Kommunförbundet deltar i kampanjen

Bland de organisationer som deltar i kampanjen finns Miljöministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Kommunförbundet, BirdLife Finland, Finlands skogscentral, SLC, Metsäliitto, Natur och Miljö, Helsingfors universitet, Forststyrelsen, WWF Finland, Skogsindustrin rf och Finlands naturskyddsförbund.

De områden som erbjudits som skyddsobjekt inom ramen för kampanjen presenteras på webbplatsen luontolahjani.fi. På webbplatsen finns det  mera information om kampanjen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *