Esbo bygger laddningsstationer för elbussar längs med västmetron. Stationerna byggs för samtliga matarlinjer där elbussar vunnit i konkurrensutsättningen.

Det var närings- och konkurrenssektionen vid stadsstyrelsen som beslöt om laddningsstationerna i måndags. För investeringen kan användas högst fem miljoner euro ur stadens fond för utveckling av näringslivet och sysselsättningen.

Förutsättningen för investeringen är att staten betalar en tredjedel av värdet på investeringen. Esbo binder sig till att sköta underhåll och reparationer på stationerna tills en ny aktör kan ta på sig ansvaret.

Helsingforsnejdens samkommun för trafiken har för tillfället konkurrensutsatt matartrafiken till Västmetron. Trafiken startar i samband med premiären för den nya metrolinjen i augusti 2016.

Det handlar om ungefär 150 bussar, cirka 25 laddninsstationer kommer att behövas. Priset för en laddningsstation är cirka 300 000 euro.

 

Om man beaktar livslängden är elbussen billigare än vanliga bussar. Elbussar skulle också minska på bullret och utsläpp av mikropartiklar.

– Metro och matartrafik utan utsläpp möjliggör en tät stadsbebyggelse med god luftkvalitet, informerar man på Esbo stad.

Ville Miettinen

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *