Ett hus där invånarna bor tätt inpå varandra, där studenter och pensionärer lagar middag i sitt gemensamma kök. Ett hus där vårdhemsklienter och dagisbarn delar svängrum med personer med fysisk funktionsnedsättning, studenter och barnfamiljer. 

Huset är det unika Generationernas hus i Århus i Danmark som i höst tar emot sina första invånare. Ett hus med en arkitektur som insisterar på att människor ska mötas.

I Århus har ensamhet legat på den politiska agendan i många år. År 2013 visade en kartläggning att ensamheten är utbredd i synnerhet bland ungdomar och medelålders vuxna (45–59 år).  Ensamheten är stor också bland förtidspensionerade, arbetslösa, personer med en psykisk sjukdom och personer med invandrarbakgrund. Närmare 18 procent av invånarna i Århus – 48 000 personer – uppger att de är ensamma. 

Det är inte bara de äldre som plågas av ensamhet, ensamhet drabbar också unga. Därför har man i Århus gått in för att satsa på en ny typ av gemenskap mellan generationerna, säger Allan Tambo Christiansen, chef för Generationernas hus.

Studenter och pensionärer delar kök

Generationernas hus har totalt 304 bostäder för cirka 400 personer. En tredjedel av bostäderna är planerade som service- och stödboenden, en tredjedel för äldre, 40 lägenheter är reserverade för ungdomar och studenter, 40 för barnfamiljer och 24 för fysiskt funktionsnedsatta. Därtill har Generationernas hus ett daghem med plats för 190 barn.

Budgeten för byggandet av de 30 000 kvadratmetrarna uppgår till 365 miljoner danska kronor (närmare 50 miljoner euro).

Generationernas hus i Århus är beläget i den nya stadsdelen Aarhus Ø med fantastisk utsikt över havet

Bostäderna är antingen helt vanliga, separata lägenheter med eget kök eller så ingår de i en boendegemenskap där invånarna har egna rum men delar kök.

Det finns många olika kombinationer och det blir spännande att se hur det hela utfaller i praktiken. Till exempel kan två studenter dela kök med en barnfamilj och några pensionärer, förklarar Allan Tambo Christiansen.

Han är beredd på att det kommer att uppstå konflikter.

Det säger sig själv att allt inte kommer att löpa konfliktfritt. Men när det uppstår problem, blir det intressant att se om det är huset eller människorna som är orsaken. 

Det här är ett projekt där vi till 100 procent satsar på gemenskap, tillägger han.

Ett unikt hus också internationellt sett

Huset har gott om gemensamma samlingssalar och -rum; caféer, motionssalar, terrasser och olika slags verkstäder. En traditionell verkstad för arbete med hammare och såg, en för bokcirklar, tidningsläsning och samtal, en för rörelse och stimulans och en för samarbete kring exempelvis matlagning och bakning.

Ensamhet och gemenskap är centrala element i vår verksamhetsidé. Vi välkomnar därför också dem som inte bor i själva huset. Generationernas hus vill bli ett medborgarhus där människor kan samlas och umgås.

Allan Tambo Christiansen är chef för Generationernas hus. Gemenskap är det centrala elementet i vår verksamhetsidé, säger han.

gem räknar med att huset när verksamheten är i full gång kommer att ha en personal på cirka 200 personer, merparten är helt nyanställda.

I dag är vi nio, räknar han. 

Bort från ensamheten. Generationernas hus har en arkitektur som insisterar på att mänskor ska mötas. Huset har flera gemensamma samlingssalar, verkstäder, kök och caféer.

Huset fylls i sakta mak. I oktober flyttade ungdomarna och studenterna in, i november fylls huset på med pensionärer samtidigt som det nya daghemmet öppnar. Så småningom flyttar också ett av stadens vårdhem med 20 platser och 30 anställda in i Generationernas hus.

Det har länge funnit ett tryck på att utöka antalet bostäder och boenden för äldre, säger Christiansen.

Han räknar med att huset kommer att ge en del synergier. Till exempel kan nattjouren i de olika boendena samarbeta.

Vi planerar också att sköta om växterna i huset tillsammans med invånarna, på det sätter slipper vi köpa tjänsten utifrån.

Generationernas hus är unikt, inte bara i Danmark utan också i ett internationellt perspektiv.

Vi har haft inplanerade besök från Tyskland, Österrike, Taiwan och Norge, men så kom coronapandemin och allt blev avbokat.

Generationernas hus kommer att ha omkring 400 invånare i alla åldrar.

Generationernas hus

  • Ett hus med invånare i alla åldrar, från 0 år till 100
  • Inrymmer 300 bostäder för olika mänskors olika behov plus ett daghem för 190 barn
  • Rikligt med gemensamma verkstäder, caféer och samlingssalar
  • Erbjuder gemenskap och samvaro med respekt för individens frihet att välja själv
  • Skapar attraktiva fysiska ramar och utvecklar en gemensam kultur 
  • Vill flytta fokus från institution till hem, från medarbetare till människa, från service till samarbete
  • Förverkligas som ett samarbete mellan Århus kommun och en av stadens bostadsrättsföreningar
  • Finns i den nya stadsdelen Aarhus Ø invid kusten