På grund av kölden förbrukar Finland mer el än någonsin, meddelar stamnätsbolaget Fingrid. Förbrukningen väntas vara rekordhög torsdag och fredag denna vecka på grund av vädret.

Över tio procent procent av elen produceras av bolag som är helt eller delvis kommunalt ägda.

Hur är det då med uppvärmningen?

Största delen av fjärrvärmen i Finland (90 procent) produceras i fjärrvärmeverk som är helt eller delvis kommunägda. 55 procent av alla bostäder i Finland värms med fjärrvärme vilket betyder att 2,7 miljoner finländare är fjärrvärmekonsumenter. Antalet växer med några procent per år.

Fjärrvärmenätet i Finland uppgår i dag till ca 15 000 kilometer.

Totalt producerar fjärrvärmeverken i Finland årligen 34 740 GWh (2014).

Enligt statistik från Finsk energiindustri fanns det år 2014 fjärrvärme i 165 kommuner. Därtill finns det ca 40 fjärrvärmeproducenter som inte är medlemmar i Finsk energiindustri.

107 fjärrvärmeverk använder biobränsle som huvudsakligt bränsle, 31 använder torv, 15 naturgas, 9 stenkol och 3 brännolja. Användningen av trä och biobränslen så som trä, trärester och avfall ökar.

I dag produceras en tredjedel av fjärrvärmen med biobränslen och andra förnybara inhemska energikällor. 24 procent av fjärrvärmen produceras med stenkol, 22 procent med naturgas, 13 med torv och 3 procent med olja.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *