En enig stadsstyrelse i Nykarleby beviljade stadsdirektör Mats Brandt 50 procents tjänstledighet i november. Brandt har samtidigt tillträtt som strategidirektör för Österbottens välfärdsområde på halvtid. Uppdelningen har inte framkallat några större reaktioner i den österbottniska småstaden.

Att Nykarlebys stadsdirektör Mats Brandt för närvarande innehar två direktörsposter på halvtid har resulterat i enstaka kritiska tidningsinsändare. Men någon egentlig debatt har inte uppstått. 

Inom stadens politiska ledning har det ovanliga chefsarrangemanget ingen splittrande effekt. 

Beslutet föregicks av en lång diskussion. Stadsstyrelsen var till slut helt enig, säger Maria Palm (SFP), ordförande för stadsstyrelsen.

Att i stil med Jakobstad tillfälligt tillsätta någon tjänsteman från den egna organisationen vore inte något bra alternativ här i Nykarleby. Att fördela ansvaret på flera personer är inte heller tänkbart. Därför är halvtidsarrangemanget den enda riktiga lösningen.

Dessutom är de övriga tjänstemännen i Nykarleby positivt inställda till arrangemanget – även om det kan medföra ökad arbetsbörda i vissa fall, fortsätter Palm som påminner om att även andra nyvalda tjänstemän inom Österbottens välfärdsområde sitter på två stolar tillsvidare. 

I januari ska ledningsgruppen för tjänstemännen i Nykarleby stad komma med en lägesrapport över det nya direktörsläget. I slutet av februari är det Mats Brandts tur att lämna ett motsvarande utlåtande.

Arbetet med att rekrytera en ny stadsdirektör inleds tidigast i maj. Hur upplägget kommer att arta sig i höst är oklart. Om Mats Brandts arbetsinsats i välfärdsområdet skulle öka från 50 till 80 procent blir det sannolikt aktuellt att hitta andra lösningar, säger Maria Palm.

Stadsfullmäktiges ordförande Mikael Lindvall (SFP) framhåller att Mats Brandt i sin roll som strategidirektör inom den regionala social- och hälsovården också i fortsättningen gör ett viktigt arbete som är Nykarleby till gagn. 

Hur förhåller sig Nykarlebyborna till förändringarna i förvaltningstoppen?

Inte är det fråga om något stort diskussionsämne på gatan i Nykarleby eller på sociala medier. Man anser antagligen att det finns viktigare frågor, säger Steve Nyholm (SFP), viceordförande för stadsstyrelsen.

”Har varit transparent från första början”

Mats Brandt kommenterar att han konsekvent har gått in för en transparent linje i fråga om sina arbetsmässiga intentioner. 

Samtidigt tillstår Brandt att det österbottniska välfärdsområdets rekryteringsprocess har påskyndats på oväntat sätt under hösten. Han valdes till strategidirektör i slutet av oktober. Redan den första november tillträdde han den nya tjänsten.

När kommunerna i Österbotten frivilligt beslöt att bilda en regional organisation ett år innan den planerade social- och hälsovårdsreformen kände jag mig manad att söka strategidirektörstjänsten. Frågan om att organisera social- och hälsovården på bredare axlar är något som har intresserat mig mycket under lång tid. Jag doktorerade i social- och hälsovårdsadministration 2019, säger Brandt.

Halvtidsarrangemanget för stadsdirektören är den enda riktiga lösningen i Nykarleby just nu, säger stadsstyrelsens ordförande Maria Palm. Till vänster stadsfullmäktiges ordförande Mikael Lindvall och till höger stadsstyrelsens vice ordförande Steve Nyholm.

För närvarande arbetar Mats Brandt i Nykarleby tre dagar i veckan och två dagar i Vasa. Under coronakrisen har det handlat om mycket distansarbete. 

Brandt betonar att fungerande samarbete och en effektiv dialog med Nykarleby stads ledningsgrupp är av största vikt. 

Hittills har det inte varit några problem med att sköta stadsdirektörsjobbet på halvtid. Märkväl att det handlar om en övergångstid. Jag har också meddelat att jag är tillgänglig till 100 procent vid behov.

I början av nästa år förbättras läget ytterligare inom förvaltningen i Nykarleby. Ekonomidirektören går upp från 80 till 100 procent. Det har därtill tillsats en helt ny kommunikationssekreterartjänst som tidigare har legat på is, tillägger Brandt. 

Välfärdsområdet tidigt ute

Att en stads- eller kommundirektör tar tjänstledigt för att ägna sig åt regionala projekt är ingenting ovanligt. 

Det som är unikt i det här fallet är att Österbottens välfärdsområde har valt att tillsätta fasta tjänster i ett så här tidigt skede, betonar Siv Sandberg, forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi.

Att en direktör arbetar på halvtid är korrekt i juridisk mening- samtidigt som det är upp till politikerna att ansvara för praktiska arrangemang. 

Kommunernas direktörssystem varierar. Exempelvis var en gemensam kommundirektör för de små lappländska kommunerna Pelkosenniemi och Savukoski under utredning häromåret. Förslaget förverkligades inte, säger Sandberg. 

Efter att kommunallagen reformerades 1995 har finländska stads- och kommundirektörers traditionellt mycket inflytelserika ställning tonats ner. En hel del makt har överförts till förtroendevalda politiker.

Överlag har direktörernas representativa funktioner minskat. Tidigare var det vanligare att direktörer satt med i samkommunala organ. Numera innehas de posterna av politiker, säger Siv Sandberg.

Nykarleby stad

  • Bildades 1975 när primärkommunerna Nykarleby, Jeppo, Munsala och Nykarleby landskommun fusionerades. 
  • Invånarantal: 7 480.
  • Skattesats: 21,25 procent
  • Stadens skuldbörda: 6 500 euro per invånare.
  • Språklig fördelning: Svenska (86,4 procent), Finska (6,9 procent), övriga språk (6,7 procent).
  • Politisk fördelning i stadsfullmäktige med 27 platser: SFP 21, SDP 5, KD 1.
  • Av ledamöterna är 63 procent män och 37 procent kvinnor. Medelåldern är 50 år. 

Det här är en artikel från Kommuntorget 1/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.