Folkhälsan och det riksomfattande idrottsförbundet SoveLi ordnar i november ett seminarium om anpassad motion. Seminariet riktar sig till kommuner och organisationer som vill inkludera flera i sin motionsverksamhet. I Svenskfinland deltar för närvarande sex kommuner i ett projekt om anpassad motion.

Över 800 000 personer i Finland behöver anpassning för att kunna delta i motionsverksamhet på sin hemort. Det är äldre personer, kroniskt sjuka, personer med   funktionsnedsättning och funktionsvariation m.m.

Med hjälp av olika projekt har man lyckats främja den anpassade motionen på finskt håll, men de svenskspråkigas behov har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet.

I ett projekt om anpassad motion i tvåspråkiga kommuner finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet deltar Kronoby, Närpes, Kristinestad, Kimitoön, Pargas och Sjundeå. Projektets målsättning är att utveckla kommunernas utbud av anpassad motion och främja samarbetet mellan aktörer som arrangerar anpassad motion i kommunerna.

I seminariet den 28 november presenteras nya verksamheter, material och verktyg för olika former av anpassad motion i Svenskfinland. Representanter från projektkommunerna Kristinestad, Närpes och Kronoby medverkar i programmet som sakkunniga.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *