Gamla Stortorget spärras av och publiken har inte tillträde till torget.

Julfreden har utlysts i Åbo sedan 1300-talet. Så sker också i år, men denna gång påverkar coronaviruset evenemanget.

När Åbo stads protokollchef Mika Akkanen stegar upp på Brinkalas balkong på julafton klockan 12 gapar Gamla Stortorget tomt. Staden gör allt för att hejda spridningen av viruset och säkerställa tryggheten, meddelas i ett pressmeddelande.

Utlysningen sker utan högtalare och den förmedlas av Yle. Proklamationen hörs inte på Gamla Stortorget, området spärras av och publiken har inte tillträde till torget.

Julfreden har aldrig tidigare i Åbos historia utlysts utan publik, men traditionen tänker staden inte bryta, säger stadsdirektör Minna Arve.

– Traditionen är viktig för finländarna, och stunden som för så många inleder julhelgen förmedlas som vanligt till hemmen via teve och radio, säger Arve i pressmeddelandet.

Utlysningen av julfred har varje år samlat över 10 000 personer till ett tätt område.

Åbo stad vill inte ta risken att coronaviruset sprids, och därför har man, liksom många andra, beslutat sig för ett avvikande arrangemang.

– Staden ansåg att den bästa lösningen är att utlysningen av julfreden under detta märkliga coronaår sker utan publik, säger Arve.

Yle sänder utlysningen som vanligt

Yle sänder utlysningen av julfreden som vanligt båda på teve och i radio.

Musiker, körerna, Yles personal och stadens anställda iakttar säkerhetsavstånd.

– Det är ytterst viktigt för oss att Åbo trots det exceptionella läget även detta år utlyser julfreden. Vi önskar att i synnerhet de tusentals Åbobor som brukar samlas på Gamla Stortorget för att höra proklamationen, förstår att detta specialarrangemang görs så att de kan fira en trygg jul även i år, säger protokollchef Mika Akkanen.

Flottans musikkår samt manskörerna Naskalit och Mieskuoro Laulun ystävät uppträder, och tillställningen tolkas till teckenspråk.

En över 700 år gammal tradition

  • Utlysningen av julfreden i Åbo har fortlevt nästan utan avbrott sedan 1300-talet.
  • Julfreden har proklamerats från Brinkalas balkong sedan år 1886.
  • Texten som läses nuförtiden är från år 1903.
  • Julfreden utlystes inte år 1939 på grund av fara för bombningar, och inte heller år 1917 på grund av milisstrejken.
  • Sannolikt utlystes julfreden inte under stora ofreden 1712–1721, och inte heller under åren 1809–1815.
  • Julfreden läses på finska och på svenska.
  • Proklamationen har sänts på radio sedan år 1935. Televiseringarna i Finland inleddes år 1983, och sedan år 1986 har utlysningen av julfreden även sänts till Sverige.
  • Numera kan man på internet följa med utlysningen live över hela världen.