Folks iver för att reservera och hämta böcker tyder på att biblioteken är uppskattade.

I dag öppnar bibliotek runt om i landet efter att ha varit stängda helt och hållet sedan mars, och delvis öppna sedan maj.

I Vörå har bibliotekspersonalen inte gått sysslolös trots stängningarna och begränsningarna, säger Tove Börg, t.f. bibliotekschef.

— Vi har haft fullt upp, bland annat med att gå igenom kataloger och kolla att alla böcker är rätt placerade. Dessutom ordnade vi en novelltävling för alla med bibliotekskort. Vi fick inte femton bidrag, som det har varit jätteroligt att läsa, och vinnaren offentliggörs snart.

Trots att det funnits mycket att göra för personalen, som inte varit permitterad, så säger Börg att alla väntar ivrigt på att biblioteksverksamheten återgår till det normala. Vöråborna har varit flitiga att reservera och hämta böcker, som varit möjligt sedan restriktionerna luckrades upp, så Börg väntar sig en anstormning av kunder idag.

— Folk vill gå runt i biblioteket och låna själva.

Biblioteksväsendet i Vörå ordnar också sommarklubbar för barn och unga i sommar, om än med mindre grupper än planerat. Kommunen har fått stöd för att anställa två klubbledare.

Om personal blir sjuk stängs biblioteket

Även om biblioteken öppnar idag så gäller fortfarande anvisningarna om avstånd och hygien. Man ska inte komma med symptom till biblioteken, säger Börg.

— Vi har också plockat bort möbler så att folk sitter glesare, det finns inga leksaker i biblioteket och en del kunddatorer är ur bruk.

I Ingå säger t.f. bibliotekschef Sonja Petrell-Auvinen att det är viktigt att anvisningarna följs. Om en i bibliotekspersonalen blir sjuk försätts de övriga i karantän och det betyder att biblioteket måste stänga.

I Ingå har man stängt bibliotekets spelrum och det så kallade meröppna biblioteket, som tillåter kunder att på egen hand komma in i biblioteket redan klockan sju på morgonen, har stängt.

— Jag litar på att folk tar sitt ansvar och sköter sina ärenden snabbt. Det är en risk om många vistas på samma ställe länge, och vi kommer att följa med hur mycket människor som rör sig i biblioteket och vara alerta.

Petrell-Auvinen säger att Ingåborna flitigt reserverat och hämtat böcker från biblioteket när det blev möjligt i maj. Juni brukar vara en lugn månad för biblioteket, men hon bedömer att många väntar på att själv få gå och välja bland utbudet.

Ingås bibliotekspersonal har varit delvis permitterad under tiden som biblioteket var stängt.