Läsa förstås! Men det är så mycket mera som är möjligt att göra på biblioteket. Bild: Helsingfors stad, Suvi-Tuuli Kankaanpää

Nya biblioteket i Fiskehamnen hade över 12 000 besökare under dess första vecka. Antalet lån ökade också och fler nya bibliotekskort skapades i Helsingfors jämfört med föregående år, totalt cirka 40 000 stycken.

Det verkar som att biblioteksboomen som föregick coronapandemin återigen tar fart. Under 2023 hade biblioteken i Helsingfors 24 procent fler besökare än under 2022. Totalt registrerades 8,1 miljoner biblioteksbesök under året.

Hela pressmeddelandet: Besökarna återvände i massor till Helsingfors bibliotek

– Antalet besökare ökade särskilt i Kvarnbäckens bibliotek, som har genomgått en utbyggnadsrenovering, och i andra bibliotek i östra Helsingfors, där det sammanlagda antalet besökare ökade med 31 procent jämfört med föregående år. Även Helsingfors centrumbibliotek Ode ökade sitt besöksantal med 36 procent. Det är glädjande att se att pandemitiden inte fick stadsborna att stanna hemma, utan människorna har återvänt till tjänsterna, säger Saara Ihamäki, tf. chef för Helsingfors bibliotekstjänster. 

Antalet lån ökade med två procent under 2023 i Helsingfors. Besökarna gjorde sammanlagt 5,1 miljoner lån under året. Noterbart är en ökning i utlåningen av material på främmande språk och särskilt inom barnsamlingen.

Helsingfors bibliotek 2023

Biblioteksbesök
2022: 6 570 815 besök 
2023: 8 149 248 besök 
förändring 2022/2023: +24 %

Topp 3 mest besökta bibliotek
Helsingfors centrumbibliotek Ode 2 477 668 besök
Berghälls bibliotek 343 420 besök
Östra centrums bibliotek 328 524 besök

Nya bibliotekskort
2022: 37 994 nya bibliotekskort
2023: 40 398 nya bibliotekskort
förändring 2022/2023: +6 %

Första utlån + förnyelser
2022: 5 093 923 utlån
2023: 5 181 599 utlån
förändring 2022/2023: +2 %

Biblioteket följer noggrant befolkningsutvecklingen och utlåningssiffrorna och som ett resultat har anskaffningsmedel riktats särskilt mot material på främmande språk samt barn- och ungdomslitteratur. Nu syns resultaten av detta arbete även i utlåningsstatistiken.

Vid Helsingfors bibliotek skapades sex procent fler bibliotekskort 2023 jämfört med året innan. Det totala antalet gjorda bibliotekskort var över 40 000 nya kort. Förra året använde totalt 246 970 personer ett bibliotekskort i Helsingfors bibliotek.

Antalet bibliotek i Helsingfors ökade för första gången på 2000-talet då staden fick sitt 38:e bibliotek i Fiskehamnen. Dörrarna slogs upp den 15 januari. Fiskehamnens bibliotek har mottagits med stor entusiasm. Under den första veckan hade det nya biblioteket 12 056 besökare.

– Det ser ut att bli ett fantastiskt år för Helsingfors bibliotekstjänster. I mars kommer det mycket populära Helsingfors centrumbibliotek Ode att välkomna sin tionde miljonte besökare. Stadskärnans attraktivitet kommer även att öka i och med Richardsgatans bibliotek, vars renoveringsplan för närvarande förbereds. I april öppnas en gemensam e-bibliotekstjänst för kommunerna, säger Saara Ihamäki.