Från och med den 1 augusti kan kommunerna söka om statsunderstöd för digitalisering.

Understöd kan ansökas direkt för förbättrande av kommunens ledning genom information, utnyttjande av data och för utvecklande av den informationsledning och de verksamhetsprocesser som anknyter till dem.

Ansökan ska lämnas in senast den 19 september 2019.

Kommunerna kan även lämna in förslag till eller anmäla intresse för att delta i sådana gemensamma projekt som främjar digitaliseringen i kommunerna och som förnyar kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser, samt förbättrar deras kvalitet och genomslagning.

Förslag kan lämnas in ända till den 5 september 2019. Den egentliga ansökan om statsunderstöd för dessa gemensamma projekt öppnas hösten 2019.

När understöd beviljas bedöms särskilt projektens samhälleliga och ekonomiska genomslagskraft samt projektens allmänna betydelse för kommunerna. Statsunderstöd kan beviljas en kommun eller flera kommuner gemensamt.

Läs mera om ansökan, ansökningsanvisningarna och tidtabellen för ansökan och ansök om statsunderstöd på finansministeriets webbplats.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *