Seinäjoki stad har vunnit finska mästerskapet i kommunal marknadsföring med kampanjen ”Rymdens huvudstad”. Kolari kommun fick silver för marknadsföringen av kommunens byar, och brons gick till Lahtis stad för stadsdirektörsrekryteringen med miljötema.

I årets FM-tävling deltog 47 kampanjer inom kommunal och regional marknadsföring. Tävlingen är en del av samarbetsnätverket för kommunal marknadsföring Piiri, som Kommunförbundet samordnar.

– Den höga nivån på tävlingsbidragen visar att det finns yrkeskompetens och mod inom kommunernas marknadsföring. Samtliga tävlingsbidrag väcker uppmärksamhet, framhäver aktuella teman och regionernas egna styrkor. I bedömningen lades särskild vikt vid marknadsföringens långsiktighet och resultat, säger juryns ordförande Maira Kettunen, kommunikationsdirektör vid Kommunförbundet.

Rymd, tystnad och miljö som teman

Temat Rymdens huvudstad, som Seinäjoki utvecklat, har lockat med sig många lokala aktörer för att förverkliga de möjligheter inom turism, det vardagliga livet och företagande som ordleken för med sig.

Kolari kommun, som kom på andra plats i mästerskapstävlingen valde att lyfta fram sådana byar i kommunen som vid sidan av Ylläs turistcentrum kanske inte får några turister alls. Enligt juryn är även tystnad och närhet till naturen faktorer som lockar allt mer utöver aktiv verksamhet, faktorer som kommunen kan lyfta fram i marknadsföringen.

Lahtis  som kom på en tredje plats i tävlingen fortsätter konsekvent att profilera sig som en miljöstad. Temat lyftes också fram i urvalsprocessen för den nya stadsdirektören.  Piiris samarbetspartner Sanoma och Kuntalehti valde att ge Lahtiskampanjen tävlingens mediapris.

Samarbete och samhörighet

Soini kommun, som fick ett hedersomnämnande, har utvecklat en naturnära kommunprofil med en återvinningsidé om plastförpackningar som en central del av marknadsföringen. Temat är aktuellt, och tack vare sociala medier fungerar också kommunikationen.

Det andra hedersomnämnandet gavs till kommunernas affärsverk i Kuuma-regionen. Regionen som består av tio kommuner utanför huvudstadsregionen har inlett ett strategiskt marknadsföringsarbete för krävande internationella målgrupper. Samarbetet har enligt juryns åsikt åstadkommit en tydlig och trovärdig helhetsbild av områdets utbud.

Piiri-nätverket stöder kommunal marknadsföring

Priserna i FM i kommunal marknadsföring delades ut onsdagen den 22 maj i Esbo.  FM i kommunal marknadsföring ordnades nu för fjortonde gången. Målet är att framhäva marknadsföringens betydelse som stöd för regionens livskraft och utveckling samt att ge hela kommunsektorn goda praktiska exempel på välgjord marknadsföring.

FM-tävlingen i kommunal marknadsföring hör till utvecklandet av kommunsektorns marknadsföringskompetens inom nätverket Piiri, som bildats av Finlands Kommunförbund, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf.

Piiri är ett öppet och avgiftsfritt samarbets- och utvecklingsnätverk för kommunerna och regionerna. Samarbetsparter i nätverket är Helsingin Sanomat, Otavamedia, Kuntalehti och Kommuntorget.

FM i kommunal marknadsföring 2019, resultat

  1. Guld: Seinäjoki stad, Avaruuden pääkaupunki + taivastelija
  2. Silver: Kolari kommun, Kylien Kolari
  3. Brons: Lahtis stad, #näkemyskaupungista
  4. Hedersomnämnanden:
    Soini kommun, Muovisampo
    Kuuma-regionens affärsverk och Teknologiakeskus TechVilla Oy, Boring – Helsinki Ring of Industry

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *