Registrerade partier får ställa upp kandidater i landets alla kommuner. En valmansförening kan ställa upp en kandidat i en kommun. Det krävs olika många understödande medlemmar i valmansföreningen beroende på hur stor kommunen är.

 

Partier och valmansföreningar samarbetar ofta, och bildar då valförbund (partier emellan) eller gemensamma listor (valmansföreningar). En kandidat kan också ställa upp som obunden på ett partis lista. Kandidaten ska i så fall komma överens om detta med partiet.

Källor: Statistikcentralen, Val.fi