Fakta om din kommun

  29.5.2015

  Fakta om jämställdhet i kommunerna

  Fakta om integration på svenska

  I Finland delas kommunerna in kategorier enligt befolkningens språkliga struktur.

  Inkomstskatter och fastighetsskatter.

  Hur röstade man i kommunerna i senaste kommunalvalet?

  Vem är kommundirektör i din kommun?

  Fakta om befolkningsstrukturen i kommunerna

  Vad vill du veta mer om?