Projektet Integration på svenska har målet att kartlägga och förbättra möjligheterna till integration på svenska i kommunerna. 
Kartan nedan innehåller information om läget med integration på svenska i Finland. Det finns också flera artiklar om ämnet, som du gärna får bekanta dig med.
Hösten 2015 gjorde vi en karta om flyktingmottagandet som fortfarande är intressant, även om uppgifterna inte är uppdaterade på ett tag.
Integration på svenska | Klicka här för andra ämnen
Peka på kartan för att se mer uppgifter på kommunnivå. Du kan också klicka på kartan för att zooma in.