Barn, personal och föräldrar trivs på daghemmet Pärlan. Foto: John Illman

Utmaningarna inom småbarnspedagogiken är många. Det är svårt att få behörig personal och det är sällan samma personer som vikarierar den ordinarie personalen. 

Barnen på daghemmet Pärlan i Victoriakvarteret på Busholmen i Helsingfors är utomhus. De cyklar runt, sparkar fotboll och gräver i sandlådan. Glada miner och skratt hörs långa vägar.

Susanne Wrede är föreståndare på daghemmet. Hon berättar att daghemmet har sammanlagt 66 barn och fem grupper.

– Busholmen är en snabbt växande stadsdel. Hit flyttar många unga människor.

Föreståndare på daghemmet Pärlan, Susanne Wrede, säger att det har varit svårt för henne att hitta behörig personal. Foto: John Illman

Daghemmet Pärlan inledde sin verksamhet år 2016. I daghemmet finns personalrum, en sal och flera grupprum. Dagen börjar med att barnen hälsas välkomna av personalen. Efter det äts frukost. Under förmiddagen går barnen ut och kommer in till lunch. Beroende på väder leker de antingen längre inomhus eller går ut på eftermiddagen.

Busholmen har verkligen växt snabbt i snabb takt de senaste åren. Byggandet av nya hem fortsätter hela 2020-talet, skriver Helsingfors stad. Staden planerar hem för totalt 21 000 invånare på endast 0,9 kvadratkilometer. Daghemmet Pärlan är således i en mycket urban miljö, påminner Wrede.

– Vi har ingen skog eller stor trädgård i närheten. Däremot finns flera parker som barnen vistas i. Med spårvagnen tar vi oss enkelt till museum i centrum.

Brist på svenskspråkiga småbarnspedagoger

Det finns brist på småbarnspedagoger och barnskötare som behärskar svenska. Bristen är störst i huvudstadsregionen. Det finns ingen trivial lösning på det här problemet, vilket Wrede understryker.

– Det har varit svårt att få behörig personal till daghemmet.

Att hitta vikarier är ändå inget problem för henne. Men Wrede önskar ändå att det skulle vara större kontinuitet, att samma personer så ofta som möjligt vikarierar. Vikarier har en viktig roll då de ersätter ordinarie personal som behöver tid för paus eller planering.

Läs mera (Svenska Yle 19.1.2023): Småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen får i regel strålande betyg men skillnader oroar – ”Får inte bli så att man shoppar daghemsplats”

Kommuntorget (22.3.2022): Brist på behörig personal inom småbarnspedagogiken oroar – utbildningstakten är för långsam

Busholmen är en snabbt växande stadsdel i Helsingfors. Foto: John Illman

Ett förslag att lösa problematiken är att nya utbildningar inom småbarnspedagogik uppstår. Ett annat är att höja lönen från den nuvarande 2 700 euro, som gäller enligt kollektivavtal för pedagoger i kommunala daghem. Eller borde fler nyfinländare, som är kompetenta inom arbetsområdet, lockas till branschen efter avklarade baskunskaper i svenska?

Ordförande för föräldraföreningen vid daghemmet Pärlan på Busholmen i Helsingfors, Max Lundberg, är mycket nöjd över att alla vikarier vid daghemmet har kommit fram och hälsat då föräldrarna hämtar sina barn. Foto: John Illman

Föräldraföreningen stöder

Max Lundberg är ordförande för Pärlans föräldraförening. Också Lundberg lyfter fram att verksamheten på daghemmet Pärlan är bra.

– Våra barn går gärna till daghemmet. De välkomnas varmt av personalen. Även alla vikarier har kommit fram och hälsat på oss föräldrar när vi hämtar barnen. Det uppskattar vi verkligen.

Föreningens huvudsakliga uppgift är att ge barnen och personalen en liten extra guldkant i vardagen. Det gäller allt från att ordna kulturevenemang till att öka trivseln på gården. Allting sker på ideell basis. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom stipendier och mindre donationer.

Det som Max Lundberg ser att kunde förbättras på daghemmet är små toaletter och handfat som är specifikt ämnade för barnen.

13 småbarnspedagoger och barnskötare arbetar på Pärlan. Av dem är två män. Både Wrede och Lundberg poängterar att det är viktigare att det finns trygga vuxna i barnens vardag än att könsfördelning bland personalen på daghemmet måste vara jämn.

– Det viktigaste är att personalen har empatisk förmåga att förstå olika situationer och stöder barnen, säger Susanne Wrede.

Småbarnspedagogik i Helsingfors

Det finns 43 svenskspråkiga kommunala daghem i Helsingfors. De flesta är antingen i södra eller centrala Helsingfors.

Helsingfors har även ett svenskspråkigt språkbadsdaghem.

Studier inom småbarnspedagogik på svenska kan avläggas vid Åbo Akademi i Vasa och vid Helsingfors universitet.

Enligt konsultbyrån MDI förväntas andelen barn öka i Helsingfors åtminstone fram till år 2040.