Sibbo och - riksdagen - förhåller sig strängt till somliga sociala medier. Bild: Sibbo kommun, Pixabay

Riksdagens it-byrå beslöt den 12 februari att Tiktok-appen ska raderas från alla mobiltelefoner och datorer som ägs av riksdagen före utgången av februari. Från och med den första mars blockeras en eventuell installering av Tiktok automatiskt.

Riksdagen är inte ensam om sitt beslut. Flera företag och myndigheter har förbjudit användningen av Tiktok i år. Statsrådets kansli, Skyddspolisen och dataombudsmannens byrå rekommenderar att statliga myndigheter ska undvika Tiktok, men Cybersäkerhetscentralen vid Traficom ligger tills vidare lågt.

– Vi har inte gått ut med en skriftlig rekommendation om användningen av Tiktok. Vi tar inte ställning till enskilda plattformar och applikationer. Det skulle vara svårt att ge en heltäckande bild eftersom det finns en hel uppsjö av plattformar som vi i så fall borde hålla koll på, säger Jere Finne, specialsakkunnig på Cybersäkerhetscentralen.

Kommunförbundet planerar inte heller att gå ut med en rekommendation om Tiktok till kommunerna.

– Vi är inte en myndighet och har inte kompetens att bedöma de riskbilder som är förbundna med enskilda plattformar i sociala medier. Av den här anledningen kan vi inte utfärda rekommendationer kring användningen av Tiktok, säger Tony Hagerlund, utvecklingschef i kommunikation på Kommunförbundet.

Sibbo påtalar dataskyddsrisker

Sibbo kommun beslöt förra veckan att förbjuda Tiktok på kommunens digitala enheter. Inte nog med det. Kommunen förbjuder även sina anställda att representera kommunen på Tiktok, oavsett vilken mobil enhet som används. Beslutet motiveras med de risker som är förknippade med datasäkerhet och dataskydd på Tiktok.

Ethel Eriksson, Sibbo kommun. Foto: Sibbo kommun, Victor Paul.

– Tiktok har funnits på vår lista på identifierade dataskyddshot en längre tid. Efter att flera dataskyddsexperter varnade för förhöjda risker i Tiktok i år beslöt vi att skrida till verket, säger Ethel Eriksson, CDO, med ansvar för Sibbo kommuns digitala tjänster och teknikplattformar.

Eriksson hänvisar bland annat till dataombudsman Anu Talus kolumn den 10 januari där Talus tar upp de dataskyddsrisker som användningen av Tiktok medför.

– Till en början lät vi våra ungdomsarbetare använda sig av Tiktok eftersom plattformen är en så viktig kanal för unga. Nu förbjöd vi Tiktok även för kommunalt anställda ungdomsarbetare, säger Eriksson.

”Om Tiktok används på samma enhet där personers kontaktuppgifter förvaras, är det möjligt att dessa kontaktuppgifter överförs till molntjänsten i Tiktoks server”, skriver Sibbos kommundirektör Mikael Grannas i ett pressmeddelande.

Läs mera, Sibbo kommuns beslut

Grannas påminner att Tiktok har prickats för att ha brutit mot flera bestämmelser i EU:s dataskyddsförordning i samband med behandlingen av minderåriga barns personuppgifter. Tiktok dömdes att betala 345 miljoner euro i böter efter ett fällande beslut av EU:s dataskyddsråd i fjol.

Kinesiskt spionage den största hotbilden

Skyddspolisen varnade i början av januari för att de kinesiska myndigheterna kan använda sig av data som Tiktok samlar in av sina europeiska användare. Ingen av dem som Kommuntorget intervjuar säger det rent ut, men den uppenbara tankegången hänger i luften. Att ge den kinesiska diktaturen fri passage till sekretessbelagda uppgifter är ingen vinnare.

– Det är problematiskt att finländska myndigheter och kommuner är beroende av utländska kommersiella plattformar som inte delar våra värderingar i sociala medier. Det här utgångsläget utgör i själva verket ett hot mot demokratin, säger Tiina Härkönen, ledande expert på demokrati och delaktighet vid Sitra.

Härkönen har full förståelse för riksdagens och Sibbo kommuns beslut att förbjuda användningen av Tiktok i arbetsgivarens mobila enheter.

– Statsförvaltningen borde utveckla nya kommunikationstjänster som är i våra egna händer. Vi borde föra en djupare diskussion om hur vi kan bryta beroendet av sociala plattformar som inte svarar på våra behov, säger Härkönen.

Hon efterlyser även en aktiv diskussion om nya alternativ att kommunicera externt i kommunerna. – Det ligger i kommunernas intresse att debatten om den kommunala demokratin är livskraftig och att den förs i kanaler som inte kontrolleras av problematiska aktörer. Kommunerna måste hitta andra sätt att kommunicera, säger Härkönen.

Läs också: Dataskyddsombudsmannens kolumn, Skyddspolisen varnar för Tiktok
och Riksdagens beslut.