Döda själar och vikten av god skolmat. Motion, bildning och Bryssel. Knappt så man hinner läsa!

Visste du att Svenska delegationen vid Kommunförbundet nyligen ifrågasattes kraftigt, och vad gör den där delegationen ens? Eller att det i Kommunernas hus i Helsingfors finns ett omfattande och intressant museum med kommunvapen, kaffekoppar och gamla faxapparater? Varför är det intressant? Vem är det som vaktar samlingen?

Svenska delegationen fortsätter med viktig intressebevakning och fortsätter gör även museet. Och det är bara att titta in!

I Kommuntorget magasinet 4_2023 skriver vi om en oklar ansvarsfördelning mellan kommuner och välfärdsområden. Vem ska ta hand om dödsbon då närmast anhöriga saknas? Utredningar pågår.

Många sidor i tidningen viks för mat, nämligen skolmat. Hurdana är råvarorna, var hittas de och vad kostar alltsammans? Reportagens exempel är från Åland och huvudstadsregionen.

Vi skriver också om det öppna universitetet och diskuterar rörelse och motion. Det görs mycket för att öka välmåendet och orken i samhället. Vad mera kan göras? Mycket, visar det sig.

Dessutom kolumner och essäer.

Läs! Prenumerera!