Fördelen med närstudier är det sociala livet. Fördelen med nätet är ett stort utbud kurser. Foto: Tommy Pohjola

Vem som helst kan ta en kurs på uni och det kostar högst hundralappar. Öppna universitet som grundades på 1970-talet i Finland är unika. Vi har dem på alla ”vanliga” universitet.

– Endast hos oss, motsvarande system finns inte i utlandet.

Det säger Majlen Saarinen, utbildningschef för öppna universitetet vid Åbo Akademi.

Årligen är det ungefär 3 000 personer som tar en kurs vid öppna universitetet vid ÅA. Somliga gör det för att de behöver nya kompetenser i yrkeslivet, andra förbereder sig för att söka in till akademiska studier och vissa tar kurser på öppna universitetet utan andra ambitioner än ökad kunskap. En sorts hobby, alltså.

– Många av våra studerande är unga och vill in i den akademiska världen. Om man misslyckats i studentskrivningarna, eller märker att man valt ämnen som inte ger utdelning i den poängbaserade antagningen för just den utbildning som man söker in på, är kurser på öppna universitetet ett sätt att hitta rätt.

– Alla universitet och högskolor utom Försvarshögskolan har öppna universitet, säger Majlen Saarinen, utbildningschef för öppna universitetet vid Åbo Akademi. Foto: Tommy Pohjola

Åbo Akademi har under de fem senaste åren tillsammans med andra öppna universitet jobbat med den så kallade Öpuleden. Man avlägger ett på förhand bestämt antal kurser och prestationen ska vara på viss nivå för att man sedan ska kunna söka in. 

Studierna sker på distans. Det underlättar för både studerande och lärare. Kursutbudet är större på nätet samtidigt som varken lärarna eller kursdeltagarna behöver resa runt,som man gjorde ännu på 1990-talet. Då var det svårare att rekrytera lärare men också att sy ihop kurser med tillräckligt många deltagare.

– Vi skulle inte få tillräckligt stora grupper utan nätutbildning. I dag kan folk i hela Svenskfinland delta. Fördelen med distansstudier blev tydlig under pandemiåren då uppenbarligen många hade möjlighet att studera. Öppna universitet hade färdiga processer, kursmodeller och arbetssätt.

I den digitala världen är utbudet stort. Öppna universitet konkurrerar med varandra om studerande – det som gäller är kvalitet. Avgörande är också hur lockande arrangören lyckats göra en viss kurshelhet. Hur det hela ser ut, med andra ord.

I förlängningen konkurreras även om finansieringen.

– Pengarna till verksamheten kommer från staten utifrån hur många studiepoäng som avläggs av Öpustuderande. Därför är det betydande för oss att studerande avslutar sina studier.

Det gör inte alla, av olika orsaker. Någon till exempel har börjat en kurs men orkar eller hinner inte lämna in alla uppgifter. 

– Kurserna är ändå inte bortkastade. Den studerande kan ha inhämtat nya kompetenser utan ett slutarbete, säger Majlen Saarinen.

Vid sidan av att bredda utbudet har ÅA ökat antalet kurser på engelska.

– Utländska medborgare som bor i Finland kan behöva gå en utbildning men hittills har vi inte haft så stort utbud av kurser på engelska. Vi försöker också nå över språkgränsen och få finskspråkiga deltagare.

Studier vid öppna universitetet ger studiepoäng som är till nytta i senare akademiska studier. Foto: Åbo Akademi, Anders Lönnfeldt.

Den fria bildningen hotas av nedskärningar. Hur ser framtiden ut för de öppna universiteten?

– Det har inte diskuterats några nedskärningar men vi har ju samarbeten med sommaruniversiteten och vissa folkskolor och till och med nåt arbetar- och medborgarinstitut. Om de drabbas av nedskärningar så kommer det indirekt att påverka oss också. Våra samarbetsparter har inte längre råd att bekosta Öpukurser i deras regi. 

Är det öppna universitetet en business för Åbo Akademi?

 – Nej, det är kultur- och undervisningsministeriet som bestämmer hur mycket kursavgifter vi får ta. Det finns ingen affärsmodell här.

Alla är välkomna

Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder akademiska kurser utan att man behöver vara inskriven vid universitetet. Den studerande behöver inte ha en viss studiebakgrund och det finns ingen åldersgräns. 

Alla universitet ger öppen universitetsundervisning. Undervisningen kan också ordnas i samarbete med olika vuxenläroanstalter, såsom arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor och sommaruniversitet.

Tanken är att öka den egna yrkeskompetensen och utveckla sig själv. Öppna universitetet ger möjlighet att prova på universitetsstudier och kan också vara en alternativ väg till examensstudier vid universitet.

Avgifterna varierar mellan olika utbildningar, från helt avgiftsfritt till terminsavgifter på några tior och upp till cirka 600 euro. Åbo Akademi har en terminsavgift på 50 euro och för den avgiften kan man ta hur många kurser man vill. Källa: Studieinfo.fi