President Alexander Stubb och fru Suzanne Innes-Stubb Foto: Roni Rekomaa, presidentens kansli

Hundratals medborgare samlades utanför Presidentens slott för att ta farväl av Sauli Niinistö och hälsa Alxander Stubb välkommen.

Fredagen den 1 mars i Helsingfors började med att republikens president Sauli Niinistö och republikens tillträdande president Alexander Stubb lämnade Presidentens slott tillsammans.

När de anlände till Riksdagshuset inspekterade republikens president Sauli Niinistö hederskompaniet, varefter han och den tillträdande presidenten deltog i riksdagens sammanträde i plenisalen.

I riksdagens plenum talade republikens avgående president Sauli Niinistö till riksdagen och riksdagens talman Jussi Halla-aho besvarade talet.

I sitt tal jämförde Alexander Stubb dagsläget i världen med åren 1918, 1945 och 1989.

– En tidsperiod när vi förstår att världen genomgår stora förändringar, men vi ännu inte exakt vet vad de kommer att leda till. Nu pågår en omfördelning av makten och denna kamp utspelar sig i såväl globala väst, öst som syd.

Läs mera, Svenska Yle 1.3.2024: Nu är Alexander Stubb vår nya president: ”Jag lovar ge mitt allt varenda dag” – följ maktskiftet

Därefter avgav republikens tillträdande president Alexander Stubb en högtidlig försäkran i enlighet med Finlands grundlag.

Därnäst lämnade presidenterna plenisalen och republikens president Alexander Stubb inspekterade hederskompaniet utanför Riksdagshuset.

Efter inspektionen återvänder presidenterna till Presidentens slott, där de tillsammans med sina makar hälsade allmänheten från slottsbalkongen.