Helsingfors stad samlar in åsikter om elsparkcyklar för allmänt bruk och parkeringsreformen våren 2023. Svaren på enkäten används i den fortsatta planeringen. Antalet elsparkcyklar minskade betydligt år 2023. Foto: Helsingfors stad

I stadskärnan minskade antalet elsparkcyklar från föregående års toppnotering på 9 000 till cirka 3 600 fordon per dygn, enligt Helsingfors stad.

Totalt 250 parkeringsplatser inrättades på öppna platser och torg samt längs gator. Ungefär 130 placerades i parkeringsrutor för bilar. Begränsningsområdet täcker stadskärnan söder om Hesperiaesplanaden och Långa bron. I väster avgränsas området av Drumsö bro. Begränsningsområdet för parkering ska enligt planen vara i bruk även 2024.

Antalet elsparkcyklar i hela staden minskade från föregående års toppnotering på 18 000 (2022) till i genomsnitt 12 000 sparkcyklar (2023).

Parkeringsövervakningen tog i bruk en särskild taxa för korta förflyttningar av elsparkcyklar och gjorde under våren och sommaren hundratals korta förflyttningar av felparkerade elsparkcyklar. Priset för en kort förflyttning är 55 € för operatören, och priset för en flytt till ett lager är 60 €.

Enligt de observationer som staden gjorde under sommaren var 94 procent av elsparkcyklarna parkerade på anvisade parkeringsplatser eller i deras omedelbara närhet. Enligt observationer har också olägenheterna till följd av parkering minskat.