Esbo förknippas ofta med metrobanan, vilken möjliggör snabba förbindelser. Foto: Kuntatekniikkas arkiv, Timo Kuukkanen

– Utan experter får vi ingen välfärdsökning. Detta syns särskilt i Esbo, där tillväxten härstammar från informations- och kunskapsintensiva företag, mer än någon annanstans i Finland, säger Esbo stads näringsdirektör Harri Paananen.

I Esbo uppger hela 45 procent av företagen att bristen på experter är ett betydande hinder för tillväxt.

Arbetslivet genomgår en stor brytningstid: arbetsplatserna och aktörerna möts inte, det råder brist på experter och omfattande uppsägningar bestraffar branscher som lidit av coronavirus. Att samordna experter och arbetsplatser samt att locka, behålla och utveckla kompetensen är en allt viktigare del av Esbo stads verksamhet, heter det i ett pressmeddelande.

Kompetens och högskoleutbildning är nyckeln till att man verkligen producerar nya saker här, vilket skapar välfärd i hela landet. Om vi inte får tillräckligt med experter till företag i Esbo är flaskhalsen större än någon annanstans i Finland.

Det säger Harri Paananen i avsnittet om bristen på experter i podcasten Kasvu & Kipu

Esbos och det övriga metropolområdets roll som drivkraft för Finlands ekonomiska tillväxt och som grund för den nationella välfärden är betydlig. Nästan 50 procent av Helsingforsbörsens omsättning kommer från företag i Esbo och det sjätte största antalet patentansökningar i Europa görs här.

– Vi har i staden ett unikt ekosystem där innovationssamarbete på hög nivå bedrivs mellan olika aktörer kanske mer okomplicerat än någon annanstans i världen. Vi ligger på topp genom att satsa på kompetens, internationell dragningskraft och grön övergång. Ett utmärkt bevis på detta är till exempel Aalto-universitetets, VTT:s och stadens gemensamma innovationssamarbete, säger Paananen.