Från Raja-Jooseppi är det drygt 90 kilometer till centralorten Enare kommun. Kansliet på bilden finns i Ivalo, som är halvvägs. Foto: Mikael Sjövall.

Kommundirektören i Enare Tommi Kasurinen tar uppståndelsen kring Rysslands hybridpåverkan vid östgränsen med ro, trots att den rikspolitiska debatten kring Finlands asyl- och säkerhetspolitik går på högvarv. 

Gränsstationen i Raja-Jooseppi i östra Enare är nu den enda gränsövergången som på Justitiekanslerns och regeringens inrådan är öppen vid landets östra gräns. 

– Enare kommun har än så länge inte påverkats i någon högre grad av situationen vid Raja-Jooseppi. Vi har hjälpt volontärer med inkvartering och bidragit med diverse stödfunktioner. De som har sökt om asyl stannar inte i Enare utan transporteras till flyktingförläggningar i andra kommuner, säger Tommi Kasurinen, kommundirektör i Enare. 

Tommi Kasurinen. Foto: Enare kommun

Har ni inventerat kommunens kapacitet att erbjuda inkvartering för asylsökande? 

– Ja, men vi har inte gått ut med siffror om detta och det kommer jag inte att göra nu heller.  

Varken Gränsbevakningsväsendet eller Räddningsverket har hittills skickat en officiell begäran om hjälp till Enare kommun. Kommunen är alltså inte involverad i åtgärder som berör mottagningen av asylsökande eller den skärpta bevakningen av östgränsen. 

– Vi hjälper varandra inofficiellt och håller regelbunden kontakt. Informationsutbytet mellan olika myndigheter har intensifierats de senaste dagarna, säger Kasurinen. 

Gränsen mot Ryssland är en nyhet i Dagens Nyheter, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Faksimil: Kommuntorgets redaktion

Lugnet råder i Ivalo 

Enare kommun har därtill hållit informationsmöten för kommunens invånare för att delge information om läget vid östgränsen.  

– Det råkade sig så att vi skulle hålla ett informationsmöte om kommunens nya strategi. Då passade vi på att berätta om läget vid gränsen. Kommuninvånarna förhåller sig lugnt. Jag har inte sett till någon hysteri här i Enare. Visst diskuteras frågan i kaféer och restauranger i kommunen, men någon utbredd oro har jag inte noterat. 

Gränskrisen har inte heller haft någon nämnvärd inverkan på turismen i kommunen. 

– Jag har kännedom om några enstaka avbokningar, men säkerhetspådraget vid östgränsen har mig veterligen inte påverkat turismen på orten. Researrangörerna har inte meddelat om större avvikelser i antalet anländande turister. 

Kasurinen utnämndes till kommundirektör i Enare i fjol och tillträdde jobbet i januari i år. Han saknar alltså ett institutionellt minne för att kunna jämföra läget med situationen 2015 då över 32 000 asylsökande anlände till Finland. 

– Den största skillnaden mellan 2015 och den hybridpåverkan som pågår vid gränsen i år är att vi nu är bättre förberedda och att vi har våra strukturer i skick. 

Har Enare kommun någon kontakt med ryska myndigheter eller ryska grannkommuner just nu? 

– Vi utväxlar endast teknisk information med ryska myndigheter kring vattenståndet i Enare träsk, men i övrigt är kontakterna till Ryssland helt brutna på grund av det pågående anfallskriget i Ukraina och EU:s sanktioner mot Ryssland. 

Ryssland kontrollerar vattenflödet från Paatsjoki till Enare träsk genom att reglera de vattenmassor som passerar vattenkraftverket i Kaitakoski i Ryssland. Vattennivåerna är fastslagna i ett mellanstatligt avtal som har undertecknats av Finland, Norge och Ryssland. 

Har kommunen noterat att någon skulle ha tagit sig över gränsen till östra Enare utan att passera gränsstationen i Raja-Jooseppi? 

– Nej, gränstrakten i till exempel Nellim är ju rena rama ödemarken. Du måste vara en mycket erfaren vandrare för att klara av sådana strapatser och kunna orientera dig i sådana marker.