Havet glittrar och solen skiner. Maskiner bullrar och mellan träd och klippor skymtar hjälmar. Någon har tobakspaus, byggarbetare pekar hit och dit. På stranden kan man se konturerna av ett nytt bostadsområde: Nitton småhustomter med havsutsikt av vilka tio har egen strand. Också ett flervåningshus. Det är fem våningar som värms med solenergi och återanvänt vatten i fjärrvärmesystemet. 

Den här artikeln ingår i nya i Kommuntorget Magasinet.

Alla småhustomterna har ägare. De flesta är nya invånare i staden. Till flervåningshuset flyttar mest lovisabor. I början av sommaren var några av de 33 lägenheterna fortfarande till salu.

Helsingfors, Borgå och Lovisa. Bostadsmässan arrangeras vid Lovisaviken. Mera österut finns Pyttis, Kotka, Fredrikshamn och Vaalimaa: Gränsstationen vid den ryska gränsen är på drygt 100 kilometers avstånd från Lovisa.

Planerna ändrades och tre flervåningshus hus blev ett. Trä är i alla fall ett dominerande byggmaterial. 

Friluftsmöjligheterna är uppenbara. 

I stadsdelen kommer en mataffär. Den som inte vill slipper ta sig in till centrum. Avstånden är i alla fall korta.

Skuggan av kärnkraftverket når inte till Drottningstranden. Från Drottningstranden vid Lovisaviken är det drygt tio gånger så lång väg till Hästholmen som till Lovisa torg. Torget kan man nästan se med blotta ögat från vasskanten för det är på en dryg kilometers avstånd. Kärnkraftverket ligger på andra sidan en tät skog och cirka 14 kilometer söderut längs Skärgårdsvägen.

Jan D. Oker-Blom.

– Det är som många finländare vill ha det. Ett tryggt och miljövänligt hem vid vattnet nära centrum, säger Jan D. Oker-Blom då han blickar ut över Lovisaviken.

– Vi har levt med Hästholmen sedan 1970-talet. Och attityderna till kärnenergi har ändrat.

Enligt energibranschens egna undersökning med över tusen svarande är 60 procent av finländarna fullkomligt eller i huvudsak positiva till kärnkraft. Siffran är den högsta under mätperioden som sträcker sig till 1983.

Män är mera positiva än kvinnor men någon åldersskillnad finns knappt, enligt undersökningen. 

Vitaminboost för staden

Lovisa beviljades bostadsmässan för snart fyra år sedan. Jan D. Oker-Blom minns beskedet som en glädjestund. Han är fortfarande glad. Evenemanget sysselsätter en mindre stads administration och arkitekter mer jämfört med organisationen i en storstad, men så är också möjligheterna till synlighet och tillväxt stora.

– Bostadsmässan var en av de saker som jag lyfte fram genast då jag fick jobbet.

Jan D. Oker-Blom har varit stadsdirektör i Lovisa sedan 2017.

Från Helsingfors kör man till Lovisa på en dryg timme. Staden har 15 000 invånare. Det svenskspråkiga inslaget är stort. Kotka med cirka 60 000 invånare ligger österut på ytterligare en timmes avstånd. Också här finns invånare som har svenska som modersmål men de är klart färre.

Längs riksväg 7 når man den ryska gränsen. Motorvägen har byggts ut i etapper. Den bit som för många gjorde genomfarten av Lovisa onödig blev klar för över tio år sedan.

En fungerande, snabb trafikled intresserar. De allra flesta nya invånare som bygger hus i Drottningstranden är från huvudstadsregionen. Samtidigt, berättar Jan D. Oker-Blom det som Bostadsmässan-andelslagets enkät om finländarnas boende bekräftar, planerar många att distansjobba. Andelen som kan tänka sig en längre arbetsresa har ökat med flera procentenheter.

– Allt det det här märks i byggandet hos oss. Hemmet ska enkelt gå att bygga om enligt behov. Det ska finnas bra möjligheter till distansjobb, säger Oker-Blom.

I början av i juni kan det vara folktomt i centrum av Lovisa, där fastigheter med anor blandas med nyare byggen.

Historiens vingslag är tunga i Lovisa och det kan krävas en del googlande och exkursioner i verkligheten för att greppa allt. Det som besökaren genast ser är att Lovisa busstation är oftast öde. Den jättelika mataffären som präglade stadens östra infart har rivits för länge sedan. Ortsbor drömmer om en järnvägsförbindelse och att hamnen utvecklas. 

I slutet av augusti arrangerades Lovisa Historiska Hus som ger besökarna tillträde till över hundra år gamla hem och snygga trädgårdar. Det populära evenemanget som arrangerats i femton års tid lockar årligen under ett veckoslut 20 000 besökare till staden.

Läs mera: Havet är en gemensam sak på Bostadsmässan i Lovisa

Bostadsmässan kan dra upp till 140 000 intresserade på en månad.

– De ekonomiska intäkterna är då cirka sju miljoner euro. Det är pengar som besökarna lämnar i staden. Många kanske passar på att komma med hela familjen och också göra annat i regionen än bara gå på bostadsmässa. Avigsidan är att vi har lite sämre övernattningsmöjligheter i Lovisa än på många andra orter, säger Jan D. Oker-Blom.

Eva Nylund har sålt blommor på Lovisa torg i snart tio år. Ursprungligen är hon från Pernå men sedan länge Lovisabo. – Jag trivs här, det är min stad, säger hon.

Lite men väntad kritik

En måndag i maj är det folktomt på torget. Blomsterhandlare Eva Nylund säger att med sommaren kommer sommargästerna. Hon vet vad hon talar om. Nylund har sålt blommor på Lovisa torg i snart tio års tid.

Det är på sommaren som Lovisa liksom de flesta småstäder lever upp. Vintern är som från en helt annan bok. Med bostadsmässan kan det på sikt ske en förändring.

– Som jag uppfattar det har varit bara lite kritik mot bostadsmässan trots att den nog kostar en dryg miljon för staden. Synligheten och marknadsföringen behövs för att få tillväxt, säger stadsfullmäktiges första vice ordförande Tom Liljestrand.

Han säger att budgeten har hållit trots att byggtidtabellen är stram. 

Mätt i pengar är den lilla stadens satsning betydande. Hela projektet är värt 50 miljoner euro och det är inklusive det som privata människor och företagare lägger ut. Lovisa får en räkning på 10 miljoner euro. Av det går cirka 1 miljon till administration.

På Lovisa torg säger Eva Nylund att stämningen bland stadsborna är delad.

– Somliga tycker att projektet är lite väl dyrt, att pengarna i stället borde användas på något annat. Skola och vård till exempel.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom känner till kritiken.

– Med Drottningstranden blir hela staden trevligare. Vi anlägger grönområden, bygger en flytande bro över Lovisaviken och nya lättrafikleder samt satsar på utomhusbelysningen. All infrastruktur är för alla i Lovisa. Det är liknande saker som vi gör med andra stadsdelar.

– Bostadspriserna i Lovisa har stigit samtidigt som utflyttningen minskat. Staden är attraktiv, säger Jan D. Oker-Blom.

Oker-Blom påminner att investeringen i bostadsmässan och nya stadsdelar överlag har värden som är svårare att mäta i avkastning. Nya rekreationsområden, ökad trivsel och trygghet, exempelvis. 

– En viktig mätare är att vi har sålt alla nya tomterna. Vi ska också räkna besökarna och få en klar bild av hur mycket pengar de lämnar efter sig.