Statsandelarna ökar med 280 miljoner euro, enligt budgetförslaget.

I regeringens budget för nästa år föreslås kommunerna få 13 miljarder euro, meddelar Finansministeriet. Det här är 1 miljard mindre än i 2021 års budget. Minskningen förklaras med att i nästa års budget ingår inga tillfälliga coronastöd.

Den kommunala basservicen får knappt 8 miljarder i statsandelar. Enligt ministeriets beräkning utökas statsandelarna med ungefär 280 miljoner euro. Kommunförbundet delar inte åsikten om att det handlar om en höjning, medan ministeriet förklarar höjningen med beslut som tog i vårens budgetramförhandling och nästa års indexhöjning.

 

 

Det regeringspartierna kom överens om under vårens rambudgetförhandling ändrades inte under veckans budgetmangling, skriver Kommunförbundets chefsekonom Minna Punakallio på Twitter.

Kommunernas nya och utökade uppgifter föranleder en höjning av statsandelarna med nästan 120 miljoner euro.

 

Den summa som föreslås för kommunernas nya och utvidgade uppgifter räcker inte, skriver Punakallio.

Underskott finansieras med lån

Underskottet i statens budgetekonomi minskar med 4,8 miljarder euro jämfört med budgeten för 2021. Underskottet minskar tack vare lägre anslagsnivåer och ökningen av skatteintäkterna till följd av den ekonomiska återhämtningen, skriver Finansministeriet.

Budgetpropositionen för 2022 uppvisar ett underskott på 6,9 miljarder euro. Underskottet finansieras genom ökad skuldsättning. 

Underskottet skulle vara ca 0,9 miljarder euro mindre om inte en del av välfärdsområdenas finansiering för 2023 betalas ut redan i december 2022, detta i enlighet med lagen om välfärdsområdenas finansiering.

Regeringen har också dragit upp riktlinjer för åtgärder som stöder tillgången på kompetent arbetskraft och förbättrar matchningen av arbetskraft. Bland annat skapas en så kallad expressfil på två veckor för att främja arbetskraftsinvandringen. Elektroniska ansökan om uppehållstillstånd för specialsakkunniga och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar ska avgöras inom 14 dygn från det att ansökan lämnats in.

Vidare vill regeringen förbättra förutsättningarna för sysselsättning av unga genom att höja inkomstgränserna för studiestödet temporärt för år 2022. 

Beslut om den sysselsättningshelhet på 110 miljoner euro som regeringen enades om vid sina halvtidsöverläggningar fattas senast den 15 februari 2022.