Regeringens och THL:s rekommendationer om ansiktsmasker har lett till diskussion om vem som står för kostnaderna. Utgångspunkten är att privatpersoner betalar själva för maskerna.

Mindre bemedlade får trots allt ansiktsmasker av kommunerna, och staten kompenserar kommunerna för denna utgift.

Skatteförvaltningen säger sig ha fått många frågor om huruvida inköp av ansiktsmasker berättigar till skatteavdrag. Nu meddelar förvaltningen att svaret på frågan är: ja.

Från och med den 13.8 kan arbetstagare som åker kollektivtrafik till och från arbetsplatsen få skattelättnader för de utgifter som ansiktsmaskerna medför.

Avdraget är 2 euro för varje dag som en resa som uppfyller dessa kriterier görs, skriver Skatteförvaltningen på Twitter: