Regeringen Marin lovar ersätta kommunerna för alla utgifter. Detta gäller också utgifter för coronatester.

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att finländare över 15 år, som rör sig på platser där säkerhetsavstånd inte kan hållas och i kollektivtrafik, använder ansiktsmasker.

Regeringen stödjer THL:s rekommendation, framgick på dagens presskonferens om coronaläget.

Det handlar alltså om en rekommendation, något ansiktsmasktvång finns det inte laglig grund att införa. Professor Mika Salminen vid THL beskriver rekommendationen som ett tillägg till de övriga rekommendationer som redan finns, och uppmanar finländarna att följa den.

Rekommendationen styrs också av de regionala coronaläget, det vill säga att ansiktsmaskernas nödvändighet är större i de sjukvårdsdistrikt som har ett högre antal fall av konstaterade coronavirussmitta. Personer som är på väg att testas för coronavirus har speciella skäl att använda mask på väg till testet och på vägen tillbaka.

Finländarna ska bekosta ansiktsmaskerna själva, men mindre bemedlade ska få maskerna gratis från kommunen. Social- och hälsovårdsministeriet har förhandlat med kommunerna och Kommunförbundet om hur maskutdelningen organiseras.

Kommunerna ska också ersättas för de masker som delas ut, och den utgiften tas också med i det budgetförslag för 2021 som manglas under hösten.

Statsminister Sanna Marin (SDP) uppmanar också kommunerna att höja sina testningskapaciteter utan att vara rädd för utgifterna. Också dessa kompenseras av staten.

Antalet fall av coronasmitta är på uppgång globalt sett. Situationen i Finland är inte alarmerande men oroväckande, säger statsminister Marin.

Hälsovårdsmyndigheterna kan därför, utgående från individuella bedömningar, tvångstesta individer och också beordra dem i karantän.

För att underlätta informationsgången för befolkningen tar THL i bruk en så kallad trafikljusmodell. Personer som kommer från ”röda” länder kan bli tvångstestade och försättas i karantän, i enlighet med smittskyddslagen.

Länder som är ”gula” förutsätter frivillig karantän av resenärerna. Utgående från smittskyddslagen kan myndigheterna trots allt fatta individuella beslut om tester och karantäner. Det här gäller också folk som reser in från ”gröna” länder.

Trafikljusmodellen är under arbete, men THL har listat länder till vilka resor är möjliga.

För att undvika att samhället stängs ner, som på våren, har regeringen bett THL utreda alternativ till karantän, till exempel tester i två faser. Det här för att kunna hålla samhället öppet och samtidigt minimera risken för smittspridning.

Regeringen och THL rekommenderar också distansarbete, men utgående från regionala behov. Det vill säga att distansarbete är mer motiverat i de landskap som har fall av coronasmitta, men mindre nödvändigt i regioner där epidemin är under kontroll.

Läs mera om rekommendationerna på THL:s webb.