Utdelningen av munskydd till utsatta grupper kunde ha organiserats effektivare och bättre, anser Heikki Kaukoranta, smittskyddsläkare i Vasa. Utdelningen av munskydd startade i många kommuner under denna vecka.

I Grankulla startade utdelningen av munskydd redan i fredags. I andra nyländska kommuner, till exempel Helsingfors, Sibbo och Borgå, kom utdelningen av gratismasker till utsatta, mindre bemedlade  i gång denna vecka.

I Helsingfors säger staden på sin webbplats att en persons ekonomiska situation inte får vara ett hinder för att följa rekommendationen att använda mask. Staden bereder en utdelning av tygmunskydd till utsatta mindre bemedlade stadsbor.

Åbo har valt att organisera utdelningen av munskydd i samarbete med församlingarna och de organisationer som ordnar mathjälp. Utdelningen som startarde i  tisdags sker i samband med matutdelningen vid mathjälpsplatser. Åbo delar ut tygmasker.

I Sibbo är målsättningen med utdelningen att munskydden ska vara lättillgängliga.

– Vi informerar om hur munskydden kommer att delas ut så fort vi känner till detta, lovar Sibbo kommun.

Borgå påminner om att det behövs mer än masker för att förhindra spridningen av coronasmitta.

– Var och en av oss ansvarar för att coronasmittor kan förebyggas. Att använda ansiktsmasker räcker inte utan det allra viktigaste fortfarande är att komma ihåg att sörja för handtvätt, säkerhetsavstånden och andra hygienanvisningar. När man är sjuk får man inte gå till arbetsplatsen, skolan eller daghemmet, konstaterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen på stadens webbplats.

Centraliserad utdelning bättre

I Vasa säger smittskyddsläkaren Heikki Kaukoranta att hans team i fredags diskuterade hur vi staden ska organisera utdelningen av munskydd till dem som inte har råd att betala för munskydden själva.

– Det kommer att uppstå problem, förutspår han. Utdelningen av munskydd kunde organiserats på ett smidigare och effektivare sätt genom centralisering, säger han.

Hade Kaukoranta fått bestämma hade han organiserat allt via FPA.

– FPA kunde tillfälligt ha höjt det grundläggande inkomststödet för mindre bemedlade så att de har råd att skaffa masker. Då hade pengarna kanaliserats direkt till dem som behöver stöd. Nu binder staten upp kommunerna med maskutdelning, helt i onödan eftersom våra resurser i bekämpningen av coronasittan borde kanaliserar till mera akuta behov.

Kaukoranta efterlyser klarare kriterier för gruppen som har rätt till gratis munskydd.

– Enligt regeringen ska mänskor själva definiera sig som hjälpbehövande eller fattiga. Men vilka är de? Hur ska vi som ska organisera det hela resonera? Det här visar att regeringen inte har tänkt igenom saken ordentligt innan den gick ut med maskrekommendationen offentligt.

Kaukoranta säger att Vasa inväntar information om hur andra kommuner och städer tänker göra. Vissa städer har bestämt att dela ut tygskydd, andra går in för att dela ut kirurgiska masker.

– Att dela ut kirurgiska masker är ekologiskt och ekonomiskt ohållbart, säger han.

En miljon kirurgiska masker kostar i dagsläget 185 000 euro. I fall Vasa går in för att dela ut engångsmasker till en tredjedel av stadens invånare, kommer behovet att vara ca en miljon masker per månad. 

– Skulle resten av kommunerna i Finland också gå in för engångsmasker blir volymen 100 miljoner munskydd per månad. Vi talar således om en enorm mängd masker och en enorm mängd pengar, för att inte tala om avfallsmängden som blir obegripligt stor, säger Kaukoranta.

Det andra alternativet är att dela ut tvättbara munskydd av tyg, vilket även myndigheterna har rekommenderat. Tygmaskerna kan tvättas och återanvändas. 

– Det behövs stora mängder för att fylla behovet och antalet producenter i Finland är begränsat. Merparten av maskerna måste därför importeras. Och jag frågar mig om de som har rätt till gratis munskydd klarar av att använda dem, tvätta dem och förvara dem? För att masken ska vara effektiv ska den användas på rätt sätt och till exempel bytas ut om man råkar tappa den eller röra vid den på fel sätt.

Staten har förbundit sig att ersätta kommunerna för kostnaderna för maskerna.

Smittskyddsläkaren Kaukoranta anser att myndigheterna alltför snabbt gick ut med dåligt underbyggda rekommendationer.

– Tyvärr är det så att efter varje ny rekommendation som vi åläggs från statligt håll, föds det mist två nya frågor.

Organiseringen i kommunerna olika

Kommunförbundets direktör för social- och hälsovård Tarja Myllärinen säger att hon förstår varför de statliga myndigheterna valde kommunerna till att dela ut masker till utsatta grupper.

– Kommunerna  har den bästa kunskapen om och kontakten till den här gruppen människor, säger hon. 

Hur kommunerna organiserar utdelningen av munskydd är upp till kommunerna själva. Några kommuner har valt att samarbeta med tredje sektorn, andra kanaliserar maskutdelningen via socialsektorn.

– Tack vara kommunerna kan maskutdelningen organiseras snabbt och på kort varsel, säger hon.

De nätverk  som har byggts upp i kommunerna för att hjälpa äldre personer med mat- och medicininköp kommer väl till pass när munskydden ska distribueras, tillägger hon.

Myllärinen säger att en organisering av maskerna via FPA hade krävt en lagändring vilket hade tagit för lång tid.

Använd mask när du är i närkontakt

THL rekommenderar att munskydd används i situationer där det är svårt att undvika närkontakt med andra. Andra situationer där THL rekommenderar mask är om och när man är på väg för att testa sig för corona och/eller väntar på testresultatet och är tvungen att röra sig utanför hemmet. Vidare rekommenderar THL mask för den som återvänder till Finland från ett riskområde på väg till karantänen. Rekommendationen gäller 15 år fyllda.

Här kan man läsa mera om THL:s rekommendationer.

Rubriken ändrad 12:37, så att framgår att kritiken riktas mot utdelning av engångsmasker.