Avtalet med FREYR är ett logiskt steg, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Efter brittiska Johnson Matthey är norska FREYR Battery, en utvecklare av  produktionskapacitet för nästa generations battericeller, nästa storföretag att ingå intentionsavtal med Vasa stad.

Det handlar om två intentionsavtal med Finnish Minerals Group och Vasa stad för strategiskt samarbete om potentiell utveckling av battericellsteknik och -produktion i industriell skala i Finland.

Intentionsavtalet med Vasa stad ger FREYR exklusiv till 22.7.2022 till en 90 hektar stor industritomt för en potentiell battericellfabrik, under förutsättning att vissa villkor kopplade till projektets framsteg möts, och ett samarbete inom gemensam utveckling för att påskynda leveranserna av koldioxidsnåla och kostnadseffektiva batterier i Finland, heter det i ett pressmeddelande från staden.

– Vasa erbjuder en ideal plats för en Gigafabrik inom EU med tillgång till lokala kortresta råvaror och rikligt med förnyelsebar energi och vatten för nedkylning samt ett unikt kluster av världsledande leverantörer för hela batterivärdekedjan, säger FREYRs vd Tom Einar Jensen i pressmeddelandet.

Enligt Jensen finns det i Vasaregionen en stark grund för ett potentiellt långsiktigt samarbete, tack vare de naturliga fördelarna som området har, kombinerat med regionens framsynta ledarskap, planering samt aktioner för att ta den ledande rollen inom EU och hållbar battericellsproduktion.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry välkomnar FREYR till staden som en del av Vasas arbete för att underlätta nästa steg i utvecklingen av en modern, hållbar exportindustri i regionen.

– Vi är mycket glada över att vårt arbete med batterivärdekedjan fortsätter logiskt. Under hela denna tid har målet varit att kunna göra hela värdekedjan möjlig, och efter Johnson Mattheys tillkännagivande förra våren är detta ett logiskt nästa steg. Vi kan se betydande synergieffekter med redan befintliga åtaganden och befintliga EnergyVaasa-företag. Vi ser också stor potential för Nordic Battery Belt-utveckling tillsammans med FREYR. Anslutningsbara material- och varuflöden skapar hållbara och kostnadseffektiva lösningsmöjligheter som alla drar nytta av, säger Häyry.

Näringsminister Mika Lintilä (C) säger att regeringen är fast besluten att bygga ett starkt batteriekosystem i Finland i enlighet med vår nationella batteristrategi.

– Planerna som publicerades idag passar mycket bra med det vi strävar efter att uppnå, säger Lintilä.

Markku Kivistö, Head of Cleantech, Invest in, Business Finland säger att FREYR stärker Finlands roll som en integrerad del av den snabbt växande europeiska batterivärdekedjan. Det här skapar nya möjligheter för regionalt nordiskt samarbete, menar Kivistö.

– Detta projekt kommer på ett betydande sätt att accelerera innovationer, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i Finland och utanför

Finnish Minerals Group agerar som ägare i den finländska gruv- och kemiindustrin och tillhandahåller material med låga koldioxidutsläpp till batteriindustrin som stöder etableringen av lokala nordiska och europeiska batteriteknologins värdekedjor.

Bolaget förvaltar den finska statens aktieinnehav i gruvindustrin och arbetar aktivt med att utveckla en inhemsk värdekedja för litium-jonbatterier och främja den långsiktiga teknologiska utvecklingen inom gruv- och batteriindustrin.

GigaVasa-området har reserverats för aktörer inom batterivärdekedjan och det erbjuder tillgängliga och gröna alternativ inom energisystem. FREYR har inlett förberedelserna för MKB-förfarandet, meddelas i pressmeddelandet. Industriområdet förenas logistiskt med järnvägs-, landsvägs- och hamnnätet, och möjliggör på detta sätt hållbara transportlösningar. Flygplatsen finns också alldeles i närheten.