Den brittiska aktören inom batterivärdekedjan Johnson Matthey planerar att bygga en fabrik i Vasa. Fabriken ska om allt går enligt ritningarna vara i drift år 2024. En fantastisk nyhet, säger stadsdirektören Tomas Häyry.

Den brittiska aktören inom batterivärdekedjan Johnson Matthey har inlett planeringen av byggandet av en fabrik i Vasa. En batterivärdekedja betyder en process, där råvaror genom olika stadier förädlas till de komponenter som behövs i batterier.

Vasa stad och Johnson Matthey har undertecknat ett gemensamt intentionsavtal. Detaljerna i nästa avtalsfas färdigställs till utgången av år 2021. Reservationen gäller en cirka 50 hektar stor tomt i Vasa.

– Vi är glada över att kunna meddela att fabriken förläggs till Vasaregionen, där målet är att skapa ett ekosystem för hållbara teknologier. I Vasa finns det ett gynnsamt ekosystem för batterimaterial samt pålitlig tillgång till förnybar energi och hållbara råvaror. Vasa ligger också nära europeiska OEM- och celltillverkare för bilindustrin, säger Johnson Mattheys verkställande direktör Robert MacLeod.

– Vi har samarbetat mycket nära och effektivt med Johnson Matthey. Vi har gemensamma värderingar gällande en hållbar framtid och ambitiösa mål. Detta är ett positivt nästa steg, och vi fortsätter att utveckla hela området tillsammans med alla intressentgrupper, Finlands Malmförädling och naturligtvis också med andra potentiella aktörer inom batterivärdekedjan, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

– Detta är en fantastisk nyhet både för vårt energikluster och för hela området. Vi har ett starkt kunnande på sektorn för teknologilösningar och hållbara logistikarrangemang. I Vasa har vi möjlighet att utveckla världens grönaste värdekedja för batterier. Det är mycket värdefullt för Finland att få denna verksamhet till Vasa, säger Häyry.

Finlands Malmförädling Ab planerar investeringar i utvecklandet av de delprocesser som behövs vid produktionen av batterimaterial. Arbetet utgör en länk till den investering som gäller Johnson Mattheys katodmaterialfabrik. Målet för det arbete som anknyter till delprocesserna är att utveckla och ta i bruk tekniska lösningar av nya slag för att behandla natriumsulfathaltigt vatten i fabriksskala samt för produktion av metalliska råvaror.

– Johnson Mattheys beslut att planera investeringar i produktion av batterimaterial i Vasa tillsammans med det finska batteriekosystemet svarar väl mot vår nationella batteristrategi. Vårt mål är att bli en internationellt betydande aktör inom batteri- och elektrifieringssektorn med beaktande av hållbarhet och cirkulär ekonomi. Beslutet visar också att Finland kan erbjuda en attraktiv omgivning för nya investeringar och utbyggnad av befintliga verksamheter, säger näringsminister Mika Lintilä.

– De goda nyheterna om att vi kommer att få ett batterikluster i Finland fortsätter. Den stora investering som planeras i Vasa är en fortsättning på Finlands Malmförädling Ab:s tidigare planer på att bygga en prekursorfabrik i Finland. Vår kompetens och stabila investeringsmiljö stödjer utvecklingen och investeringarna enligt den nationella batteristrategin, säger å sin sida arbetsminister Tuula Haatainen.

Avsikten är att byggandet av den nya fabriken ska inledas senare i år i Långskogens område mellan flygplatsen och järnvägen i Vasa. GigaVasa-området har reserverats för aktörer inom batterivärdekedjan och det erbjuder tillgängliga och gröna alternativ inom energisystemet. GigaVasas industriområde förenas logistiskt med järnvägs-, landsvägs- och hamnnätet, och möjliggör på detta sätt hållbara transportlösningar. Flygplatsen finns också alldeles i närheten.

I Vasaregionen finns över 160 energiteknologiföretag, vilka möjliggör utmärkta samarbetsmöjligheter. Energiteknologiklustrets och de lokala högskolornas täta samarbete hjälper till med utbildandet av yrkeskunnig arbetskraft som kan svara på sektorns behov.