Mariehamns hamn Ab har satsat stort. Ombyggnader för 20 miljoner euro har nyligen slutförts men i fjol sjönk antalet anlöp i hamnen med mer än 50 procent. Anställda är fortsatt permitterade. Nu hoppas bolaget att resandet kommer igång igen, men frågan är man når de volymer som man hade före pandemin.

I februari 2019 var framtidstron stark i bolaget Mariehamns hamn Ab och kontrakt för omfattande ombyggnader tecknades. Hamnen skulle byggas om rejält. Den skulle bli modernare och mer flexibel och den skulle anpassas för att kunna ta emot nya passagerarfartyg, bland dem Viking Glory, som byggs som bäst i Kina, för rederiet Viking Line.

Gamla matargångar för passagerare skulle rivas och ersättas med nya och en ny stålklaff och sidobilramp skulle byggas. En kaj skulle även förses med automatisk förtöjning, så kallad automooring som gör förtöjningen snabbare och säkrare.

Olycklig tajmning

Arbetena inleddes ganska omgående och skulle enligt planerna vara klara till hösten 2020. Det blev en del förseningar, men nu är allt klart och slutsyn hölls i början av det här året.

– Tajmningen för ombyggnaden blev inte den bästa. Pandemin slog till mot vår verksamhet med full kraft, men beslutet var ändå enkelt att fatta: Vi fortsätter och färdigställer när vi var så långt på väg. All verksamhet behöver utvecklas och vi är stolta över vår ombyggda hamn. En modern hamn med bra service är en viktig kugge i den helhet som utgör Mariehamns och hela Ålands attraktionskraft, säger Alef Jansson, vd för Mariehamns hamn Ab.

Tydliga siffror

Siffrorna för fjolåret talar sitt tydliga språk. 2019 noterades 5 029 anlöp av passagerar- och kryssningsfartyg i hamnen. Den reguljära trafiken mellan ändhamnar i Sverige, Finland och Estland som gick via Mariehamn stod för 15 anlöp per dygn. 

I fjol minskade den med mer än 50 procent och antalet anlöp blev 2350. Under knappt två månader, från slutet av mars till slutet av maj, var hamnen stängd för all passagerartrafik enligt ett beslut från statsrådet då gränskontroller infördes.

Sex olika fartyg låg under vissa tider upplagda i hamnen mot ett enda under 2019. Minskad trafik betyder givetvis mindre arbete för hamnbetjäningen och många av de anställda, som permitterades ifjol, är fortsättningsvis permitterade.

En ljusglimt

Enligt statistiken över inresande har Åland under de senaste åren haft cirka 2 miljoner besökare. Men i praktiken har cirka 1,7 miljoner av dem inte alls gått iland på Åland. De har stannat ombord på kryssningsfartygen, som gjort korta hamnuppehåll. De är så kallade picknickkryssare, som byter fartyg i Mariehamn på eftermiddagen och som därefter återvänder till antingen Stockholm eller Åbo.

– En ljusglimt i somras var de specialkryssningar som rederierna inledde till Mariehamn. Det var lyckat för oss i hamnen och även för näringsidkare på Åland, säger Alef Jansson.

Passagerarna hade nämligen möjlighet att gå i land och tillbringa ett antal timmar på Åland med mat, dryck och shopping innan fartyget återvände till Helsingfors.

Osäkert läge

Hur det blir under resten av det här året och längre fram kan ingen säga säkert. Kommer trafiken att kunna nå samma nivåer som före pandemin?

– Osäkerheten består. Allt beror på hur läget utvecklas. Blir det fler restriktioner eller öppnas samhället upp så att resandet kan komma igång igen? Då torde Åland ligga bra till om man inte kan ge sig ut på långresor direkt utan håller sig i närregionerna, säger Alef Jansson.

Han poängterar att rederierna har gjort stora insatser för ett covidsäkert resande och att Åland i stort sett klarat sig bra när det gäller antal covidfall. Men det åländska näringslivet har drabbats särskilt hårt ekonomiskt. 

– Därför är det bara att hoppas på att läget möjliggör något som kan likna en högsäsong i sommar.

Bolagiseringen var ett lyft

Roger Jansson, veteranpolitiker i Mariehamn inom partiet Moderat Samling för Åland, är styrelseordförande för hamnbolaget. 

– Hamnen har genererat goda resultat under de senaste 30-40 åren men för 2020, då vi även fick del av statsrådets coronastöd, visar vi en liten förlust. Det är svårt att bedöma hur trafiken blir i år, men jag hoppas på ett plus-minus-noll-resultat. Vi ska också anstränga oss ännu mer för att få in fler internationella kryssningsfartyg, även om vi inte kan räkna med att nå samma attraktionskraft som Visby, säger han.

Jansson säger att det var ett lyft för hamnen att verksamheten bolagiserades.

– Den största fördelen är att re- och nyinvesteringar kan fattas inom ramen för bolaget, inte inom stadens budget där anslagen ska konkurrera med annat som skola och socialvård. Det ledde tidigare till att underhållet av kajerna – slitningarna under vattennivån är stora på grund av propellerströmmarna – länge blev eftersatt. Men nu är vi på banan igen med en modern hamn i bra skick!

Mariehamns hamn Ab

  • Bolaget Mariehamns hamn Ab bildades hösten 2014 och driver sedan den 1 januari 2015 stadens hamnverksamhet. Förutom hamnen för passagerar- och kryssningsfartyg har bolaget ansvar för bland annat Korrvik fiskehamn och stadens småbåtshamnar med cirka 700 platser. Bolaget ägs i sin helhet av Mariehamns stad.

  • Trafiken med bil- och passagerarfärjor mellan Sverige och Finland med Mariehamn som mellanhamn inleddes 1959. Sedan dess har hamnen byggts ut i många omgångar för att kunna ta emot allt större och allt fler fartyg. Hamnen har under de senaste decennierna varit en av de största passagerarhamnarna i Finland.

  • I fjol halverades trafiken på grund av pandemin. Birka Cruises Ab lade ner kryssningstrafiken Stockholm-Mariehamn som pågått nästan 50 år. Fartygen på rutterna Helsingfors-Mariehamn-Stockholm och Stockholm-Mariehamn-Tallinn togs ur trafik. Kvar blev trafiken på rutterna Mariehamn-Kapellskär och Åbo-Mariehamn-Stockholm. Hamnen redovisade en nettovinst på knappt 2,7 miljoner euro för 2019. Bolaget överförde drygt 1,6 miljoner euro till Mariehamns stad dels i form av räntor på lån, dels i form av mark- och vattenarrenden.

  • Bokslutet för 2020 slutar i en förlust. Överföringen till Mariehamns stad uppgick till drygt 1,8 miljoner euro.

Det här är en artikel från Kommuntorget 2/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.