Nästa år stiger kommunalskatten för 480 000 invånare.  46 kommuner har beslutat att höja sin skattesats för år 2019. 

Bland kommunerna på det finländska fastlandet har Haapajärvi, Honkajoki, Jämijärvi, Reisjärvi och Östermark nästa år den högsta kommunalskattesatsen, 22,50 procent, medan Grankulla har den lägsta skattesatsen, 17,00 procent. Den genomsnittliga inkomstskattesatsen för hela landet är nästa år 19,88 procent, vilket är 0,04 procentenheter mer än 2018.

Kommuntorget publicerar varje år uppgifter om kommunernas skattesatser.

Skattesatser: kolla din kommun

Kommunerna fastställer själva kommunens skatteprocenter för varje år och skall meddela skatteverket i november året före.

Nästa år är skattesatsen för 180 kommuner 21,00 eller mer, vilket är ett gränsvärde i kriterierna för att klassas som kriskommun.

– Den största delen av de kommuner som höjer sin skattesats är små kommuner, där skattesatsen sedan tidigare är hög och statsandelarnas betydelse för inkomstbasen är stor. Skillnaderna mellan kommunerna ser ut att öka ytterligare, trots att det ekonomiska läget i landet är relativt bra. Så kan det inte fortsätta. Höjningarna återspeglar också statsandelsnedskärningarna som gjorts utan motsvarande kostnadsminskningar som regeringen haft som mål, säger  Kommunförbundets vice VD Timo Reina.

Av de kommuner som höjer sin skattesats finns flest i Norra Österbotten, dvs. tio kommuner. I Satakunta och Birkaland är det sex kommuner i vardera landskapet som höjer skattesatsen.

Den vanligaste höjningen för nästa år är 0,50 procentenheter. Den största höjningen är 1,50 procentenheter som gjordes i en kommun, Oripää.

Tre kommuner på Åland sänker

Nästa år sjunker kommunalskatten för cirka 26 000 invånare. Fem kommuner, varav tre på Åland,  har beslutat sänka sin skattesats för år 2019. Dessa är Finström, Kitee, Kumlinge, Gustavs och Mariehamn.

De största städerna, dvs. Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo har valt att inte ändra skattesatsen.

Sammanlagt 260 kommuner har valt att inte ändra sin skattesats.

En medelinkomsttagare med en månadslön på cirka 3 600 euro betalar i genomsnitt 7 500 euro i kommunalskatt per år.

Måttlig höjning av fastighetsskatterna

Totalt 34 kommuner höjer den allmänna fastighetsskattesatsen, fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende eller fastighetsskattesatsen för andra bostadsbyggnader, medan 9 kommuner sänker fastighetsskattesatserna.  Fastighetsskattenivån är fortfarande låg i internationell jämförelse.

– Nästa år uppgår fastighetsskatten för boende och sommarstugor i genomsnitt till cirka 190 euro per invånare, säger Henrik Rainio, tf direktör för kommunalekonomiska enheten.

Fastighetsskatterna uppskattas nästa år ge intäkter på sammanlagt 1,85 miljarder euro. Det är omkring 4 procent av kommunernas inkomster.

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *