Förändringen ska göra det enklare att söka om stöd och få utbetalningsbeslut.

Från och med i år behöver Åbobor som ansöker om dagvårdsplatser, servicesedlar, utkomststöd och social kredit – alltså lån som beviljas på sociala grunder – inte bifoga alla inkomstuppgifter till ansökan. Det här eftersom Åbo stad börjat använda löneuppgifter från inkomstregistret.

Det här ska göra det enklare för nya kunder att göra ansökningar och få utbetalningsbeslut.

Om kundens arbetsgivare inte fört in uppgifterna i inkomstregistret, eller om uppgifterna inte är tillräckliga för en behandling av ansökan, kommer staden fortsättningsvis att be om dessa.

Staden får inte alla uppgifter från registret, vilket betyder att uppgifter som handlar om till exempel underhållsbidrag, pensioner, bidrag och stipendier är på kundens ansvar.

Pensions- och förmånsuppgifter fås från registret från och med nästa år.

Läs mera på Åbo stads webb.