Tekniska problem med inkomstregistret försvårar kommunernas budgetarbete. Nu är det dags för Skatteförvaltningen och Finansministeriet att tala klarspråk, säger finansdirektör.

Kommunförbundet sänker prognosen för kommunalskatten med 400 miljoner euro för i år. Det här på grund av tekniska problem med inkomstregistret.

Problemen skapar brister i anmälningar och Kommunförbundet bedömer att den nedskrivna prognosen korrigeras vid årets slut.

Trots det skapar situationen huvudbry för kommunerna, inte minst med tanke på att arbetet med nästa årsbudget kommit igång.

Henrik Rainio, finansdirektör vid Borgå stad, säger att det är svårt att göra en budget när man inte vet om pengarna finns eller inte. Om 400 miljoner euro faller bort på kommunnivå innebär det 4 miljoner euro mindre för Borgå att röra sig med.

– Vi måste göra skatte- och inkomstprognoser för budgetförslaget i oktober. Vi måste veta vilka siffror som kan användas. Det här påverkar allt.

Henrik Rainio, finansdirektör i Borgå.

Borgås ekonomi är i bra skick, säger Rainio, men med tanke på att två tredjedelar av kommunerna gjorde minusresultat i fjol kan den sänkta prognosen innebära att många höjer kommunalskattesatsen.

Det som irriterar Rainio är att problemen uppdagades redan tidigare i år. Men i stället för raka svar av Skatteförvaltningen och Finansministeriet har den saknade summan vuxit.

Rainio säger att myndigheten och ministeriet inte verkar ta situationen på allvar.

– De säger bara att det kommer att lösa sig. Tanken med inkomstregistret, att i realtid få information om löner och skatter, är god. Men det känns som att systemet inte testats ordentligt. När det handlar om en så stor förändring borde Skatteförvaltningen och Finansministeriet vara så öppna som möjligt.

Inga anmälningar, inga pengar

Terhi Holmström, direktör på Inkomstregisterenheten, säger att registret behöver anmälningar om inkomstuppgifter för att kommunerna ska få sina pengar.

I registret finns redan anmälningar från 232 000 arbetsgivare som rör 2,8 miljoner arbetstagare, men Holmström säger att inkomstregistrets första år har haft sina utmaningar.

Dels har det funnits en del tekniska problem, dels handlar det om ett nytt system som ersatt många organisationers tidigare system. Den integrationen – som ska fungera automatiskt – har inte varit problemfri.

Skatteförvaltningen är i kontakt med de arbetsgivare, inklusive kommunerna, som inte gjort anmälningar till registret. Om de behöver stöd med processen kan Skatteförvaltningen erbjuda det, försäkrar Holmström.

– Och vi uppmanar alla att meddela om tekniska problem.

Holmström säger att man i god tid informerade om inkomstregistret. Hon hoppas att senast nu förstår arbetsgivarna att det gamla systemet – när inkomstuppgifterna redovisades en gång i året – inte längre gäller.

Artikeln uppdaterad kl 15.53 med Terhi Holmströms kommentar.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *