Regeringen kan inte dra alla kommuner över en kam när social- och hälsovårdsfinansieringen flyttas till landskapen.

En borgmästare och tre stadsdirektörer – Jan Vapaavuori i Helsingfors, Ritva Viljanen i Vanda, Jukka Mäkelä i Esbo och Christoffer Masar i Grankulla – vill få klarhet i vilken finansieringsmodell som ska gälla för social- och hälsovårdsreformen.

I ett pressmeddelande kräver de att den gamla finansieringsmodellen – som gällde för regeringen Sipiläs reformförsök – slopas.

Christoffer Masar säger att allt medan särlösningen för Nyland är under arbete så finns det ingen som helst diskussion om hur finansieringen ska se ut. Enligt honom så finns det signaler som tyder på att regeringen Rinne håller fast vid den gamla finansieringsmodellen.

– Den är katastrofalt dålig för huvudstadsregionen eftersom den innebär att man tar bort ungefär 12 procentenheter från varje kommuns skattesats oavsett hurdana social- och hälsovårdsutgifter kommunerna har.

Christoffer Masar är stadsdirektör i Grankulla.

Kritiken gör gällande, att eftersom kommunerna i huvudstadsregionen har lägre utgifter för social- och hälsovården än vad som är fallet med övriga kommuner så förlorar de mest när staten flyttar stödet för social- och hälsovården från kommunerna till landskapen.

Skillnaden mellan förlorade intäkter och faktiska utgifter blir alltså störst i huvudstadsregionen, argumenterar Masar, trots att det är där som investeringsbehovet är störst.

– Vi växer kraftigt och gör man nedskärningar så har vi inte möjligt att investera och det är skadligt för hela landet.

Något klart alternativ till den gamla finansieringsmodellen ger de fyra inte. I stället vill de att kommunerna tas med i beredningen av finansieringsmodellen.

– Vi vill ha en dialog om hur vi ska göra.

Befarar fem landskap

Masar säger att när finansieringsmodellen ses över så ska det inte handla enbart om huvudstadsregionen och Nyland. Istället vill han se en finansieringsmodell som fokuserar enbart på social- och hälsovården, och som avlägsnar statligt stöd till kommunerna enligt hur mycket deras faktiska social- och hälsovårdsutgifter är.

Vad gäller särlösningen för Nyland så väntas rapporten komma inom några veckor. Masar befarar att förslaget blir att fem landskap bildas i Nyland. Samtliga kommun- och stadsdirektörer i Nyland hade hoppats på en samkommunsmodell, och Masar säger att det knappast skulle finnas ett juridiskt hinder för en sådan modell.

När rapporten är klar går den på utlåtanderunda till kommunerna. Deras svar blir klara först i januari, vilket betyder att regeringens mål att få särlösningsfrågan klar innan årsskiftet inte nås.

Masar säger att också den biten är problematisk.

– Rapporten säger inget om finansieringsmodellen, och hur ska fullmäktige kunna säga något om förslaget om finansieringen är oklar?

Läs pressmeddelandet här (på finska).