På Kommunförbundet är man missnöjd med att konkurrensavtalet fortfarande hotar försämra den kommunala ekonomin, trots att utgångspunkten var en annan då förhandlingarna om avtalet fördes.

Kommunförbundet anser att konkurrensavtalets övergripande effekter är av största vikt för Finlands framtid, för sysselsättningen och på så sätt för kommunernas inkomstutveckling.

Kommunförbundet oroar sig också för att besparingarna, förlusterna av skatteinkomster och nedskärningarna drabbar olika kommuner på olika sätt. Dessa effekter bör noga bedömas i den fortsatta beredningen och vid behov blir rimligare.

På det stora hela kan statens åtgärder ändå bedömas stärka den kommunala ekonomin något, men i det finns många osäkerhetsfaktorer, säger man på Kommunförbundet.

De positiva aspekter Kommunförbundet lyfter fram är att regeringen som en del av sysselsättningspaketet har beslutat att stärka de stora städernas roll i genomförandet av arbetskraftspolitiken. Det är också positivt att regeringen lovar ersätta kommunerna för de inkomstförluster som blir en följd av att avgifterna för småbarnspedagogiken sänks.

Läs Kommunförbundets pressmeddelande i sin helhet här.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *