Korrigeringen påverkar inte fastställandet och utbetalningen av statsandelarna för 2022.

Finansministeriet har upptäckt, och korrigerat, ett fel i statsandelsuppgifterna till den kommunspecifika kalkyl över utgiftstrycket som publicerades med kommunekonomiprogrammet tidigare i höst. Korrigeringen gäller statsandelen för kommunal basservice 2023–2025, meddelar ministeriet.

Korrigeringen innebär att det sammanlagda beloppet av statsandelarna för basservicen från och med 2023 är cirka 340 miljoner euro större än i de tidigare publicerade kalkylerna.

Effekten per kommun är lika stor för alla kommuner, det vill säga att statsandelen ökar med cirka 62 euro per invånare från och med 2023, skriver Finansministeriet i ett pressmeddelande.

Korrigeringen inverkar ändå inte på den överföringskalkyl för social- och hälsovårdsreformen som även publicerats på ministeriets webbplats och som har gjorts enligt nivån 2022. Korrigeringen påverkar inte heller fastställandet och utbetalningen av statsandelarna för 2022.

Korrigeringen är således informativ och avsedd att beaktas i kommunernas ekonomiplanering under de närmaste åren, meddelar ministeriet, men tillägger:

– Trots korrigeringen måste man förhålla sig särskilt reserverat till den kommunspecifika kalkylen över utgiftstrycket bland annat på grund av den osäkerhet coronaepidemins effekter medför samt för att överföringskalkylen för social- och hälsovårdsreformen fortfarande är preliminär.