EU-kommissionens varning till Finland gäller också den kommunala ekonomin. Den kommunala ekonomin räknas med i stabilitets- och tillväxtpaktens underskotts- och skuldkriterier . I Finland har den kommunala ekonomin en stor betydelse.
Enligt den ekonomiska prognos som kommissionen offentliggjorde den 5 maj 2015, kommer underskottet i Finland i år att vara 3,3 procent av BNP och nästa år 3,2 procent, vilket betyder att treprocentsgränsen i stabilitets- och tillväxtpakten kommer att överskridas endast i någon mån.
Lika stora eller ännu större överskridningar kommer enligt kommissionen att bli verklighet till exempel i Storbritannien och Frankrike. Å andra sidan har flera av de länder som kämpat med ekonomiska problem de senaste åren börjat få underskottet i den offentliga ekonomin under kontroll.
Finlands offentliga skuld ökar enligt kommissionens prognos till 64,8 procent av BNP år 2016. Skulden ökar snabbt och skuldnivån överskrider kriteriet på 60 procent enligt stabilitets- och tillväxtpakten, men skuldnivån är fortfarande rimlig jämfört med andra EU-länder.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *