I fjol tog kommunerna lån på nästan 3 miljarder euro.

Statistikcentralen har rapporterat färsk underskottsstatistik till Eurostat som visar att de offentliga samfundens – alltså staten, kommunerna och samkommunerna, Ålands landskapsstyrelse och socialförsäkringen – underskott var 1,1 procent i förhållande till BNP 2019.

Underskottet klarade med råge referensvärdet i EU:s stabilitets- och tillväxtavtal. Enligt det ska underskottet inte överskrida 3 procent i förhållande till BNP.

Trots att den offentliga sektorn klarar den ribban så försämrades dess ekonomi, och mest försämrades kommunernas ekonomi. Ökade konsumtionsutgifter och investeringar gjorde att kommunernas ekonomi försämrades med 900 miljoner euro jämfört med 2018. Nettoupplåningen var i fjol på 2,9 miljarder euro för kommunernas del.

Läs mera här.