Av de 49 kommunerna i Svenskfinland  växer befolkningen i 21 kommuner. På motsvarande sätt minskar befolkningen fram till 2040 i 26 kommuner.

Den största tillväxten sker i huvudstadsregionen, men också några kommuner i andra regioner växer, framför allt på Åland.

Förändringar i befolkningsstrukturen påverkar servicestrukturer och kostnader

Förändringarna i befolkningen sker inte bara i den delen av befolkningen som är i arbetsför ålder. Andelen personer i olika åldersgrupper ändras också för unga och äldre.

Läs mer i genomgången på Kommunförbundets webbplats