Stiftelsen Åbo 2011 måste betala tillbaka nästan 2 miljoner euro, som man fick i bidrag för kulturhuvudstadsåret.

Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit Åbos besvär, och nu är det klart att stiftelsen måste återbörda pengar eftersom en del av projekten stred mot villkoren för bidragen.

Däremot får Åbo behålla räntan på nästan 230 000 euro.

– Det är synd att det gick så här, särskilt för kulturen. Vi kommer att använda räntan för att stöda kulturen i Åbo, men vi skulle ha haft 2 miljoner till, säger Åbos stadsdirektör Minna Arve.

Gräl om hur mycket privat finansiering skulle tillåtas

Det var år 2014, tre år efter kulturhuvudstadsåret, som Undervisnings- och kulturministeriets revisionsbyrå krävde att stiftelsen skulle betala tillbaka 2 168 912,99 euro.

Sammanlagt stödde staten Åbos kulturhuvudstadsår med 16,5 miljoner euro. Åbo stad bidrog med lika mycket.

Men staten ville ha tillbaka den andelen som Åbo fått av privata, externa finansiärer. Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde på tisdagen slutligt ärendet i statens favör.