Vet du vad korruption är? Testa dig med vårt kviss!

12.12.2018

Internationella dagen mot korruption infaller den 9 december varje år. Dagen är en av FN:s internationella temadagar. Vad vet du om korruption? Testa Kommuntorgets korruptionsquiz.

För några veckor sedan blev den klar, Kommunförbundets tjugo sidor tjocka manual Korruption och etik i kommunen. Läs manualen och artikeln om den, och se om du kan svara rätt på följande frågor.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här