Jurister som Kommuntorget talat med är bekymrade över Jakobstads agerande i frågan om att rekrytera stadsdirektör. Huvudregeln är att tjänster ska lediganslås offentligt. Men i Jakobstad beter man sig som ett företag som söker ny vd.

Rekryteringsprocessen av en ny stadsdirektör i Jakobstad har orsakat många frågetecken. När ansökningstiden gick ut i december hade man en officiell sökande och fyra, fem  konsultvalda kandidater vars namn inte offentliggjorts.

I måndags intervjuade de ledande beslutsfattarna i Jakobstad sedan fyra kandidater bakom  lyckta dörrar. Ingen av de inofficiella kandidaterna har gett sitt samtycke till att ta emot stadsdirektörstjänsten och därför kan deras namn inte ges ut.

Arto Sulonen, Kommunförbundets direktör för juridiska ärenden har kommenterat fallet för Kommuntorget 18.12: ”… förfarandet med en officiell och en inofficiell kandidatlista kan strida mot andan i offentlighetslagen”.

Det är i sig lagenligt med så kallade svarta hästar vid rekryteringen av en stadsdirektör. Kommunledningen kan förutom de som  ansökt om  tjänsten, välja en behörig person som gett sitt medgivande.

– Men här har man frångått huvudregeln med offentliga ansökningar och tanken om att folket har makten. I stället har svarta hästar blivit huvudregeln, kommenterar kommunförbundets jurist Ida Sulin Jakobstads agerande.

Problematiskt är också att de inofficiella kandidaterna intervjuats trots att de inte gett sitt medgivande till tjänsten som stadsdirektör. Man är ute på skör is, säger jurister som Kommuntorget talat med.

– Det är knappast förbjudet att intervjua någon innan de ger sitt medgivande, kommenterar Sari Ojanen,förhandlingschef för specialområdet allmänna anställningsfrågor på Kommunala arbetsmarknadsverket fallet Jakobstad och fortsätter:

– Huvudregeln är ändå tjänsterna ska lediganslås offentligt, det svaret ger vi alltid dem som frågar oss. Vi får ofta frågor om det ens lönar sig att söka de här tjänsterna och om man redan valt rätt kandidat på förhand. Den som söker tjänsten granskas offentligt vilket har visat sig vara en stor tröskel för potentiella sökande utanför kommunsektorn. Arbetsgivaren får veta att arbetstagaren söker sig bort och namnet cirkulerar på nätet i åratal. Om ansökningen inte ens i teorin leder någon vart, hur kan vi locka bra nya kandidater till kommunsektorn ifall tjänsterna i verkligheten tilldelas andra vägar, frågar sig Ojanen.

Hon tycker att förfarandet i Jakobstad  är mycket märkligt.Det ser ut som om Jakobstad  nu skulle använda kutymen från det privata näringslivet i stället för att följa reglerna för offentliga anställningar.

– Man försöker efterlikna rekryteringsprocessen av vd:ar, säger Ojanen.

Det nya i Jakobstadsfallet är också att stadens ledning konsekvent använder en metod för att undvika offentlighetsprincipen som är en av grundstenarna i kommunallagen. Endast sådant som enligt lag är hemligt ska hemlighållas.  Ifall Jakobstad faktiskt gör så här, och det är lagligt, kan andra tänkas göra lika, vilket leder till dåligt styre (bad governance) i hela kommunsektorn.

– Precis så är det, kommenterar Ojanen.

Så här ska tjänsteval motiveras:

”Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare 5 § kan till tjänsten som kommundirektör och i enlighet med fullmäktiges beslut även till ett annat tjänsteförhållande även antas en person som inte har sökt tjänsten om han eller hon samtycker därtill och förutsatt att hans eller hennes behörighet har utretts.

Till kommundirektörstjänsten kan sålunda också tas en person som anmäler sig till tjänsten efter att ansökningstiden gått ut, men före valet av tjänsteinnehavare och naturligtvis under förutsättning att personen fyller de krav som ställts för tjänsten och är mest lämpad för tjänsten.”

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *