Den temporära lag som skulle begränsa kommunernas utläggningar och stora investeringar i anslutning till kommunernas vårdtjänster kan träda i kraft redan i början av juli. Den bedömningen gör överdirektör Kirsi Varhila på social- och hälsovårdsministeriet för Kuntalehti.

Regeringen lämnade i torsdags in en proposition till riksdagen om lagförslaget.

– Det borde vara möjligt att riksdagen hinner behandla förslaget innan sommarpausen, säger Varhila till Kuntalehti.

Med den föreslagna lagen begränsas kommunernas och samkommunernas möjligheter att ingå långfristiga och omfattande avtal med serviceproducenter om köp av social- och hälsotjänster. Dessutom begränsas långfristiga avtal om nyttjanderätt till byggnader samt betydande investeringar inom social- och hälsovården.

Det är bråttom att få igenom lagen eftersom syftet med propositionen är att säkerställa att vårdsreformen framskrider i enlighet med regeringens mål. De framtida landskapen ska kunna ordna jämlik service och ett ändamålsenligt servicenätverk så kostnadseffektivt som möjligt. Det här anser regeringen inte är möjligt om ett landskap under lång tid är bundet till det kontrakt eller byggnadsprojekt som kommunen har ingått.

På grund av brådskan ordnades inte en normal bred utlåtanderunda. Istället gav social- och hälsovårdsministeriet via sina nätsidor 2,5 veckor tid att ge ett utlåtande om propositionen. Ministeriet ordnade den 25.5 ett hörande endast för inbjudna. Det har väckts en hel del kritik mot det här.

 Läs också: Temporär lag ska sätta stopp för långa vårdavtal

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *