Regeringen har överlämnat sin proposition med förslag till reform av tingsrättsnätverket till riksdagen. Reformen innebär att flera tingsrätters kanslier och sammanträdesplatser dras in på två- och svenskspråkiga orter. – Undermåligt ur språklig synvinkel, säger SFP:s Anna-Maja Henriksson.

Målet är att genomföra reformen vid ingången av 2019.  Enligt propositionen ska antalet tingsrätter i framtiden vara 20 i stället för nuvarande 27. De föreslagna tingsrättsorterna är Esbo, Helsingfors, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Mariehamn, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Vasa och Vanda.

Enligt förslaget dras tingsrätten eller kansliet in på tolv orter, bland dem Borgå och Raseborg. Av de nuvarande sammanträdesplatserna ska fjorton stycken dras in, bland dem svenska orter såsom Kimitoön, Kyrkslätt, Kristinestad och Jakobstad. Tingsrätten i Karleby fortsätter som kansli, då Mellersta Österbottens och Österbottens domkretsar sammanslås. Österbottens tingsrätts majoritetsspråk ändras då från svenska till finska.

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson anser att regeringens förslag att reformera tingsrättsnätverket är undermåligt ur språklig synvinkel.

– Justitieminister Jari Lindström har i riksdagen lovat att de språkliga rättigheterna ska garanteras, men av det ser man inte många spår. Det här förslaget slår hårt mot många orter i Svenskfinland där det är viktigt att få rättservice även på svenska, säger Henriksson i ett pressmeddelande.

Inom Folktinget är man inte heller nöjd med förslaget.

– Förslaget har under beredningen fått hård kritik för hur de språkliga rättigheterna beaktats. Det är därför en stor besvikelse att se att man inte tagit den sakliga och mycket befogade kritiken till sig, utan går vidare med reformen i oförändrad form, säger folktingsordförande Thomas Blomqvist.

Namnen på tingsrätterna ska i huvudsak följa landskapsnamnen. Efter reformen är tingsrätterna således Ålands, Södra Karelens, Södra Österbottens, Södra Savolax, Helsingfors, Östra Nylands, Kajanalands, Egentliga Tavastlands, Mellersta Finlands, Kymmenedalens, Lapplands, Västra Nylands, Uleåborgs, Birkalands, Österbottens, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta och Egentliga Finlands tingsrätter.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *