Beslut om sanktioner för brott mot dataskyddslagen bör förankras i ett kollegium, konstaterar riksdagens förvaltningsutskott i sitt betänkande om den nya nationella dataskyddslagen. Kollegiet skulle bestå av dataskyddsombudsmannen och två biträdande dataskyddsombudsmän.

Regeringen har föreslagit att dataskyddsombudsmannen ensam ska ha makt att besluta om sanktioner vid brott mot dataskyddslagen. Nej, säger riksdagens förvaltningsutskott, att koncentrera makten är inte förenligt med kraven på rättssäkerhet och god förvaltning.

– Frågan om vem som skall få makten att besluta om de administrativa sanktionerna som ingår i dataskyddsförordningen och som kan påföras vid brott mot de mest grundläggande bestämmelserna i förordningen har varit den största stötestenen i alla utskott, konstaterar Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin.

Myndigheter, församlingar och statliga verk är undantagna bestämmelsen om administrativa sanktioner.

Förslaget till ny nationell dataskyddslag innehåller bestämmelser om tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor i Finland, bestämmelser om behandlingen av personuppgifter såsom vetenskaplig behandling, arkivering och journalistisk behandling. Dessutom innehåller förslaget bland annat whistleblower-skydd.

Dataskyddslagen träder enligt planerna i kraft under första delen av 2019.

Läs mera på Kommunförbundets sida

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *