Ordet korruption väcker många tankar. I våra kommuner kan det förekomma korruption av mera strukturell karaktär, säger Kommunförbundets jurist Saija Haapalehto som från och med i år också föreläser på svenska.

Saija Haapalehto har jobbat som jurist vid Kommunförbundet i drygt fem år. Haapalehto arbetar framförallt med frågor om dataskydd, korruption och internrevision . Hon föreläser regelbundet på finska och ifjol bestämde hon sig för att börja använda svenska mera.

– Jag är från Karleby och har vuxit upp i en tvåspråkig miljö. Jag ger redan rådgivning på svenska per telefon och e-post men har inte tidigare föreläst på svenska. Det ska bli spännande och jag ser fram emot det, säger Haapalehto.

Under våren kommer Haapalehto att föreläsa på ett webbinarium om korruption och etik och hålla en grundkurs om offentlighetsprincipen i Vasa.

– Speciellt frågor om antikorruption intresserar mig. Redan som studerande var jag intresserad av strafflagen, säger Haapalehto.

Med korruption avser hon inte sådan korruption som vi ser i till exempel Afrika. I våra kommuner kan man mer tala om strukturell korruption.

–Det betyder att besluten som fattas är lagliga men att det kan finnas ohälsosamma element bakom beslutsfattandet som till exempel jävsfrågor eller dålig ledning, säger Haapalehto.

Jämka samman lagstiftning

De vanligaste frågorna om offentlighetsprincipen handlar om personuppgifter och myndighetsregister. Ofta handlar det om hur man ska tillämpa dataskyddslagstiftningen så att det passar ihop med offentlighetslagen.

– Intresset för offentlighetsprinciperna har blivit större i kommunerna i och med GDPR, vilket är bra, men GDPR är fortfarande ganska nytt och många frågor är fortfarande öppna, säger Haapalehto.

Två utbildningar i mars

4.3.2020 Korruption och etik i kommunen, webbinarium
Finns det korruption i Finland och hur förekommer det i kommunsektorn? Vad innebär tjänsteansvar? Varför behöver kommunen etiska principer?

Läs mer och anmäl dig här! 

17.3.2020 Grundkurs i offentlighetsprincipen, Vasa och streaming
Vet du hur offentlighetsprincipen ska förverkligas i praktiken, till exempel hur skyddet av personuppgifter ska behandlas, och vad som har hänt inom rättspraxis den senaste tiden? För kommunerna är det också viktigt att veta hur offentlighetsprincipen för offentligt ägda aktiebolag ska hanteras, nu och i framtiden.

Läs mer och anmäl dig här!