17.03.2020 | Vasa
Inspirera andra! Dela evenemang

Viktigt att veta om offentligheten kring kommunalt ägda bolag nu och i framtiden

Grundkurs i offentlighetsprincipen

Vet du hur offentlighetsprincipen ska förverkligas i praktiken, till exempel hur skyddet av personuppgifter ska behandlas, och vad som har hänt inom rättspraxis den senaste tiden? För kommunerna är det också viktigt att veta hur offentlighetsprincipen för offentligt ägda aktiebolag ska hanteras, nu och i framtiden.

I Finland råder offentlighetsprincipen. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att ta del av en offentlig handling. Dessa handlingar är offentliga om inte något annat bestäms särskilt.

Denna utbildningen är riktad till alla som arbetar inom dokumentförvaltning eller behandlar personuppgifter i sitt yrke, t.ex. dataskyddsombud, förvaltningschefer, kommunsekreterare, jurister, kommunikatörer och ekonomichefer.

Under dagen (kl 9-16, paus 11.30-12.30) går vi igenom:

  • Stadganden om offentligheten nu och i framtiden.
  • Förverkligandet av offentligheten.
  • Tillämpningsområdet för offentlighetslagen, till exempel offentligt ägda bolag.
  • Utlämnande av personuppgifter ur myndigheters personregister.
  • Offentlighetsprincipen i senaste rättspraxis.

Föreläsare: Kommunförbundets jurist Saija Haapalehto.

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 02.03.2020

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Scandic Vasa och streaming Rostensgatan 6, Vasa
Pris 320 euro + moms
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 02.03.2020 - Anmäl online